กทม.แนะ10ประการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม

วันที่ 31 ต.ค. 2554 เวลา 12:56 น.
กทม.แนะ10ประการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม
สำนักอนามัย กทม. แนะหลัก 10 ประการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม เพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักอนามัย กทม. ได้สรุปภาวะสุขภาพและปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงภาวะวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยหลักปฏิบัติดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม 10 ประการ ประกอบด้วย

1.หมั่นดูแลความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะเท้า ซึ่งต้องล้างด้วยสบู่และเช็ดให้แห้ง หลังการเดินลุยน้ำ และล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือแทน 

2.กรณีต้องเดินลุยน้ำ ควรใส่รองเท้าบูท และทายาป้องกันน้ำกัดเท้าทุกครั้งก่อนลงน้ำ และมีไม้ตีน้ำเป็นระยะเพื่อไล่สัตว์มีพิษที่อาจอยู่บริเวณที่เดิน  

3.ระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าตา เพื่อป้องกันโรคตาแดง  

4.การดูแลภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมให้สะอาดป้องกันโรคทางเดินอาหาร 

5.เลือกรับประทานอาหาร ถ้ามีกลิ่นไม่ดี ใกล้บูด ไม่ควรรับประทาน 

6.ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำ หรืออยู่ใกล้น้ำ  

7.กรณีเจ็บป่วย เช่น เป็นหวัก ตาแดง ควรเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น เพื่อป้องกันการติดต่อล้างมือบ่อยๆ และใส้หน้ากากอนามัย  

8.ป้องกันกรณีไฟฟ้ารั่วและไฟช็อต ถ้ามีน้ำท่วมถึงปลั๊กไฟต้องตัดสะพานไฟทุกครั้ง 

9.ใช้ถุงทรายอุดปิดโถส้วมป้องกันการไหลย้อน ใช้สุขาชั้น 2 หรือใช้ถุงดำเป็นส้วมสนามแล้วมัดปิดเก็บไว้กำจัดภายหลังน้ำลด อาจใส่ปูนขาวหรือ EM ก่อน 

10.ฝึกการคลายเครียดด้วยตนเอง เช่น การพูดระบายความเครียด ฟังเพลงคลายเครียด ฝึกการหายใจคลายเครียด เป็นต้น