กสทช.ร่วมสธ.เร่งให้บริการหมอทางไกล

  • วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 10:13 น.

กสทช.ร่วมสธ.เร่งให้บริการหมอทางไกล

เดินหน้าลุย เทเลเฮลท์ ภายใต้โครงการเน็ตชายขอบ นำร่อง 8 จังหวัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการนำระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระบบดูแลสุขภาพทางไกลในพื้นที่ชนบท ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) และพื้นที่ชายขอบ (โซนซีบวก)

ทั้งนี้ โครงการนี้จะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เหมือนผู้ป่วยได้เดินทางไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยตัวเอง ทำให้ได้รับคำปรึกษาได้อย่างทันเวลา และยังช่วยลดความแออัดของจำนวนคนไข้ ลดภาระของแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง เป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาจำนวนแพทย์ต่อประชากรต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือมีแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 2,065 คน จากเกณฑ์เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 439 คน

ทั้งนี้ จะมี 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา ครอบคลุมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง และโรงพยาบาล ประจำจังหวัด 8 แห่ง

ข่าวอื่นๆ