รัฐตั้งทีมขับเคลื่อน5จี หวังพัฒนาระบบสื่อสารในไทย

  • วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 07:22 น.

รัฐตั้งทีมขับเคลื่อน5จี หวังพัฒนาระบบสื่อสารในไทย

บอร์ดดีอีไฟเขียว จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการ 5จี เพื่ออนาคต หวังทดลองในดิจิทัลพาร์คปีนี้

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่3/2561 ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า บอร์ดดีอีมีมติตั้ง “คณะทำงานเตรียมการ 5จี เพื่ออนาคต” เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบ 5จี ในประเทศไทย โดยมี รมว.กระทรวงดีอี เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ จะประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงดีอี ตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ออกแบบการใช้งาน 5จี ในอนาคตอย่างคุ้มค่าและเกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5จี ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ส่งผลให้ประหยัดการลงทุนระบบ 5จี มูลค่า 1 แสนล้านบาท

สำหรับการทดลองระบบ 5จี ในดิจิทัลพาร์ค ศรีราชา เป็นภารกิจแรกของคณะทำงานเตรียมการ 5จี เพื่ออนาคต โดยคาดว่าจะสามารถทดลองระบบได้ภายในปี 2561 เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยเป็นความร่วมมือของรัฐและเอกชน ซึ่งกระทรวงดีอีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

ด้านคลื่นความถี่ที่จะใช้ทดลองระบบ 5จี ในเบื้องต้น กสทช.เสนอให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 24000-26000 เมกะเฮิรตซ์ โดยตามเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ระบุว่าคลื่นความถี่ย่าน 3300-4200 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 24000-29000 เมกะเฮิรตซ์ เหมาะสมกับกิจการ 5จี โดยบอร์ดดีอีมีมติให้สำนักงาน กสทช.เร่งศึกษาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับกิจการ 5จี ในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ บอร์ดดีอียังมีมติเสนอ พ.ร.บ.จัดตั้ง “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัล เน้นการรวมกลุ่มของเอกชนด้านดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันยังกระจัดกระจาย เพื่อให้เอกชนทำงานร่วมกัน ทั้งร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเสนอเป็นแนวทางให้รัฐบาลต่อไป โดยสภาดิจิทัลจะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าไทยด้วย มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลฯ

ข่าวอื่นๆ