เก้าอี้อัจฉริยะ ปกป้องเสริมฟิตผู้สูงวัย

  • วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 14:01 น.
  • | เปิดอ่าน 1,886
Share on Google+
LINE it!

เก้าอี้อัจฉริยะ ปกป้องเสริมฟิตผู้สูงวัย

โดย วรธาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว “ซิต ทู สแตนด์” นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย ลุก-นั่ง ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เพียงปรับระดับเก้าอี้และแรงเสริมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน จากนั้นจึงทำการฝึกลุก-นั่งอย่างสม่ำเสมอประมาณ 10-15 ครั้งต่อวัน

นวัตกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบพยุงน้ำหนัก ด้วยการเสริมแรงบริเวณเบาะนั่งเพื่อลดการออกแรงของผู้สูงอายุ ประกอบกับการดันลำตัวผู้สูงอายุให้สามารถลุกยืนได้ง่ายขึ้น 2.ระบบป้องกันเข่าทรุด ผ่านการติดตั้งสปริงเพื่อลดแรงกระแทกบริเวณข้อและเข่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถลุก-นั่งได้อย่างปลอดภัย 3.ระบบวิเคราะห์สมดุลการทรงตัว ใช้ระบบการประเมินผลการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถลุก-นั่งได้ถูกต้องตามหลักชีวกลศาสตร์

ปัจจุบัน นวัตกรรม ซิต-ทู-สแตนด์ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาตัวเครื่องให้มีรูปแบบที่สวยงามและพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2560 พร้อมกันนี้ได้เริ่มนำเสนอภาครัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมที่จะฟื้นฟู รักษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมาพร้อมปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ

"ทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเครื่องออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น จะเป็นหลักการใช้แรงต้านเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ในทางกลับกันเครื่องออกกำลังกายของผู้สูงอายุจะต้องใช้แรงเสริม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถเคลื่อนไหวได้"

ผศ.ดร.บรรยงค์ กล่าวต่อว่า เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุที่มีอยู่ในท้องตลาดและในศูนย์สุขภาพต่างๆ ในปัจจุบันมีการใช้งานลำบาก และสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้หากใช้ไม่ถูกวิธี

"ด้วยเหตุนี้ทีมนักศึกษา 6 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญแบบบูรณาการและพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายลุก-นั่ง สำหรับผู้สูงอายุ ซิต-ทู-สแตนด์ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ออกกำลังกายได้เอง สามารถทำได้ทุกวัน และยังกลายเป็นตัวช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพ"

สายรัก สอาดไพร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมนักศึกษาเจ้าของผลงาน ซิต-ทู-สแตนด์ กล่าวว่า การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก จึงได้เริ่มคิดค้นเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

โดยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบพื้นฐานที่สุดของผู้สูงอายุ คือ การลุก-นั่ง ขึ้นและลงจากเก้าอี้ และพัฒนาขึ้นมาเป็น “ซิต-ทู-สแตนด์” ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบ คือ 1.ระบบพยุงน้ำหนัก 2.ระบบป้องกันเข่าทรุด และ 3.ระบบวิเคราะห์สมดุลการทรงตัว

“การทำงานของนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายนี้ เริ่มจากการปรับความสูงของเก้าอี้และแรงเสริมที่จะช่วยดันตัวขึ้น จากนั้นทำการรัดเข็มขัดบริเวณเอวและทำการออกกำลังกายโดยการลุก-นั่งใน 3 รูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสม คือแบบยืนสองขาพร้อมจับราวเพื่อฝึกกล้ามเนื้อแขน แบบยืนขาเดียวและยืนกอดอกโดยที่ไม่จับราว เพื่อฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะขา โดยสามารถออกกำลังกายลุก-นั่ง วันละประมาณ 10-15 ครั้ง

ในกรณีที่ผู้สูงอายุใช้เวลาลุก-นั่งนานกว่าปกติอาจเสี่ยงต่อการล้มขณะก้าวเดินมากยิ่งขึ้น ควรฝึกลุก-นั่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณข้อ เข่าและขา ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น” สายรัก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้นวัตกรรมดังกล่าว

Share on Google+
LINE it!