เล็งโยกเงินค้างซิมโทรศัพท์ไปบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  • วันที่ 14 ส.ค. 2560 เวลา 07:31 น.

เล็งโยกเงินค้างซิมโทรศัพท์ไปบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

กสทช.หวังดึงเงินคงค้างซิม 102 ล้าน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมพัฒนาระบบบริจาคร่วมกับโอเปอเรเตอร์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.มีแนวคิดสร้างระบบบริจาคเงินในซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประชาชนไม่ใช้งานแล้วร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (โอเปอเรเตอร์)

ทั้งนี้ ได้จัดทำโครงการ “เงินจากซิมไม่ใช้ จากใจสู่ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวบริจาคเงินในซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แต่ได้ยกเลิกการแถลงข่าวดังกล่าว เนื่องจากระบบการบริจาคเสร็จไม่ทันตามกำหนด ซึ่งตามแผนเดิมประชาชนสามารถกดบริจาคผ่าน *171# แล้วโทรออกเพื่อโอนเงินที่เหลือในซิมที่ไม่ใช้งานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม โอเปอเรเตอร์ได้แจ้งกับ กสทช.ว่า ระบบดังกล่าวต้องใช้เวลาพัฒนาประมาณ 1 เดือน จึงจะใช้งานได้ ทำให้การบริจาคเงินดังกล่าวไม่ทันกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กสทช.จึงวางแผนพัฒนาเพื่อช่วยเหลือโครงการอื่นๆ ของประเทศต่อไป ปัจจุบันมีเงินค้างอยู่ในระบบจากซิมที่ไม่ใช้งานประมาณ 102 ล้านบาท จากโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดในประเทศ โดยเงินจำนวนดังกล่าวภาครัฐ โอเปอเรเตอร์ หรือ กสทช.ไม่สามารถดึงไปใช้งานได้ หากเจ้าของซิมไม่ยินยอม ส่งผลให้เงินค้างอยู่ในระบบจำนวนมากและไม่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

“เงินที่เหลือในซิมที่ไม่ใช้งานของผู้บริโภคบางราย เหลือไม่ถึงหลักสิบ เจ้าของซิมสามารถเดินทางติดต่อเพื่อขอเงินคืนได้ แต่บางคนเลือกทิ้งไปเพราะไม่คุ้มกับค่าเดินทางหรือค่าเสียเวลา การบริจาคจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป”นายฐากร กล่าว

สำหรับเงินคงเหลือในซิมที่ไม่ใช้ประโยชน์ มาจาก 2 ทาง คือ 1.จากเหตุการณ์ที่รัฐบาลให้ประชาชนลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนในปี 2557ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 2557 ถ้าไม่ลงทะเบียนซิมจะใช้งานไม่ได้ ทำให้เงินบางส่วนยังคงค้างอยู่ และ 2.จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และมีการเติมเงินเพื่อใช้งาน แต่ใช้งานไม่หมด รวมจำนวนเงินคงค้างจากซิมที่ไม่ใช้งานมูลค่า 102 ล้านบาท แม้ว่าจะดึงเงินไปช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมไม่ทัน แต่หลังจากนี้ กสทช.จะปรับไปช่วยเหลือในภารกิจอื่นๆ ต่อไป โดยคาดว่าจะยึดหมายเลขการกดโอนหมายเลขเดิมคือ *171# แล้วโทรออก

ข่าวอื่นๆ