ภัยคุกคามไซเบอร์ปีหน้าพุ่ง

  • วันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 06:08 น.

ภัยคุกคามไซเบอร์ปีหน้าพุ่ง

เคพีเอ็มจีชี้ภัยไซเบอร์ทั่วโลกปี 2559 เพิ่มจาก 50% เป็น 75% ของผู้ใช้ที่ไม่พร้อมรับมือภัยคุกคาม

น.ส.เพ็ญนภา พุกกะรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ให้บริการระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เปิดเผยว่า ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ ซึ่งจากการสำรวจทั่วโลกพบว่ายังไม่มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสัดส่วน 75% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 50%

ทั้งนี้ ภายหลังการศึกษาข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ผู้บริหารระดับสูงต่างพบว่าการจัดการปัญหาและการรับมือภัยดังกล่าวมีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามกระจายเข้าสู่ทุกอุปกรณ์ไม่เพียงแค่เฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น ตามการก้าวของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที)

ขณะที่ในภูมิภาคอาเซียนมีการรายงานตัวเลขความไม่พร้อมในการรับมือความเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์อยู่ที่ 58% โดยเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์มุ่งเป้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ธุรกิจการเงินและประกัน 2.ธุรกิจด้านสุขภาพและโรงพยาบาล และ 3.ธุรกิจปิโตรเลียม

นอกจากนั้น เทรนด์ด้านธุรกิจไอทีและโทรคมนาคมเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่มีแนวโน้มภัยคุกคามมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบการเงินออนไลน์ (อี-เพย์เมนต์) ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทได้เร่งการสร้างให้เกิดความตระหนักและการสร้างการรับรู้ถึงภัยคุกคามดังกล่าวและการป้องกันภัยคุกคาม

“ทิศทางการโจรกรรมข้อมูลไซเบอร์ในปัจจุบัน อาชญากรไซเบอร์ เน้นการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อโจรกรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นโจรกรรมการเงิน” น.ส.เพ็ญนภา กล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าปี 2560-2561 ทิศทางภัยคุกคามไซเบอร์จะโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะมีอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ