สั่งทีวีคุมเนื้อหา19พ.ย.จอปกติ

  • วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 08:11 น.

สั่งทีวีคุมเนื้อหา19พ.ย.จอปกติ

กสท.สั่งผู้ประกอบการทีวี ควบคุมเนื้อหารายการสร้างความแตกแยกในสังคม คาด 19 พ.ย.ผังรายการปกติคืนจอ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ เพื่อชี้แจงแนว ปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตครบ 15 วัน โดยระบุว่า ที่ประชุม กสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 4 เห็นควรให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงถือปฏิบัติเพิ่มเติม 2 แนวทาง

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.รูปแบบการ นำเสนอรายการทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ระมัดระวังและตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหา การวิพากษ์ หรือการวิจารณ์ ซึ่งแสดงถึงหรือกล่าวถึงความขัดแย้งในด้านต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม โดยให้สถานีพิจารณาการนำเสนออย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ขอให้สถานีมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพประชาชน โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการถ่ายทำหรือเผยแพร่ภาพข่าว ภาพกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการแสดงความไว้อาลัย ควรพิจารณาให้มีความเหมาะสม และคัดเลือกภาพที่มีความรัดกุมและสำรวม

2.การกล่าวถึงผู้สนับสนุนสามารถกระทำได้ โดยกรณีรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ หากจะกล่าวถึงผู้สนับสนุน ควรนำเสนอตอนท้ายของรายการ ซึ่งอาจใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนได้ แต่ขอให้ปรับโทนสี ขนาด รวมถึงการใช้ภาษา ถ้อยคำให้มีความเหมาะสม

ขณะที่รายการอื่นๆ ที่มิใช่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สามารถแสดงสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนได้ แต่ขอให้ปรับโทนสี ขนาด รวมถึงการใช้ภาษา ถ้อยคำให้มีความเหมาะสมด้วยเช่นกัน    อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนหรือการโฆษณากรณีที่มีการแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์และข้อความแสดงความไว้อาลัย การขึ้นข้อความเกี่ยวกับผู้ร่วมแสดงความไว้อาลัยให้ปรากฏเฉพาะชื่อของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน คณะบุคคลหรือบุคคล และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ส่วนการโฆษณาอื่นๆ ให้ทำได้โดยอยู่ภายใต้แนวทางตามมติ กสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 1 และ 2

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการจะปรับเข้าสู่ผังรายการปกติภายหลังจากที่ทรงเสด็จสวรรคตครบ 30 วัน โดยจะต้องทยอยปรับเข้ารายการปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเบื้องต้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.นี้ ทางสถานีจะทยอยปรับและออกอากาศเป็นภาพสีได้อย่างปกติ ซึ่งจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กสท.อีกครั้งในวันที่ 31 ต.ค.นี้

ข่าวอื่นๆ