กสทช.เคลียร์ย่านคลื่นความถี่เปิดทางพร้อมประมูล

  • วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 20:24 น.

กสทช. ถกทหาร เคลียร์คลื่นความถี่ย่าน 1800/900 เมกะเฮิรตซ เปิดทางพร้อมรอประมูล

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) วันที่ 16 ก.ค. มีมติเห็นชอบแผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่เพื่อจัดระเบียบการใช้คลื่น (Refarming) ใน 2 ย่านคลื่นความถี่ คือ 1710-1880 เมกะเฮิร์ตซ และ 790-960 เมกะเฮิร์ตซ

แผนดังกล่าวใช้เวลาพิจารณาร่วม 2 ปี จากการประชุมของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ที่มี พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

สำหรับแผนการกำหนดจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ครั้งนี้ คือ หน่วยงานเพื่อความมั่นคงยอมคืนคลื่นที่ใช้ใน 2 ย่านความถี่มาที่กสทช. เนื่องจากตามแผนแม่บทคลื่นความถี่ของกสทช. กำหนดให้คลื่นทั้ง 2 ย่านใช้ในกิจการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ โดยต้องนำไปเปิดประมูล

ทั้งนี้ การคืนคลื่นของหน่วยงานความมั่นคงจะดำเนินการให้เสร็จใน 1 ปี สำหรับย่านคลื่นความถี่ คือ 1710-1880 เมกะเฮิร์ตซ และ 1-5 ปี สำหรับย่าน790-960 เมกะเฮิร์ตซ โดยหน่วยงานความมั่นคงจะได้รับการจัดสรรคลื่นในย่านความถี่ใหม่ทดแทนจากการ ยอมคืนคลื่นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยปกติ ที่หน่วยงานเพื่อความั่นคง หรือ หน่วยงานราชการ จะต้องได้รับการจัดสรรคลื่นเพื่อใช้ในกิจการทางทหารและราชการโดยไม่ต้องผ่านการประมูลอยู่แล้ว

ปัจจุบัน การใช้งานคลื่นความถี่ทั้ง 2 ย่าน ปะปนกันอยู่ระหว่างหน่วยงานเพื่อความมั่นคงและผูัให้บริการโทรคมนาคม โดย ย่าน 1710-1880 เมกะเฮิร์ตซ มี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ ทรูมูฟเอช ขณะที่ย่าน 790-960 เมกะเฮิร์ตซ มี บริษัท กสท โทรคมนาคม ทีโอที และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)

นายฐากร กล่าวว่า การจะเดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ตซ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากทางทีโอที และ กสทฯ ได้เสนอให้คสช. แก้กฎหมายกสทช. ให้ไม่ต้องนำคลื่นความถี่ไปประมูล และขอถือครองคลื่นที่หมดสัมปทานต่อไปเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร

ข่าวอื่นๆ