posttoday

Ekobot WEAI หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติระบบ AI

21 ธันวาคม 2566

วัชพืช หนึ่งในเรื่องชวนปวดหัวสำหรับเกษตรกรที่ต้องหาทางรับมือแก้ไขอยู่ทุกวัน ถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจะได้รับความนิยมก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการพัฒนา Ekobot WEAI หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติระบบ AI

เกษตรกรรมยั่งยืน ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั่วโลก ด้วยเราทราบดีว่าในขั้นตอนการผลิตอาหารผ่านช่องทางเกษตรกรรมสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติในหลายด้าน ทั้งจากความเสียหายต่อหน้าดิน สารเคมีทางการเกษตร หรือแม้แต่ก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อนนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ

 

          ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงเริ่มมุ่งความสนใจมาพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้งเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ออกสู่ตลาด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระในการทำงานของเกษตรกรไปพร้อมกัน

 

          นำไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติที่อาศัยประโยชน์จากระบบ AI ในที่สุด

 

Ekobot WEAI หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติระบบ AI

 

Ekobot WEAI หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์

 

          ผลงานนี้เป็นของบริษัท Ekobot บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรจากสวีเดน กับการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชที่สามารถแก้ปัญหาวัชพืชให้แก่แปลงปลูกผักของเกษตร ที่สามารถทำการกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะปลูกได้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานแทบไม่จำเป็นต้องเข้าไปควบคุมจัดการ

 

          วัชพืชถือเป็นศัตรูร้ายที่เกษตรจำเป็นต้องกำจัดเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารจำเป็นต้องจัดการอย่างเด็ดขาด แต่การกำจัดวัชพืชเป็นงานที่สิ้นเปลืองกำลังมหาศาล ทางแก้อย่างสารเคมีกำจัดวัชพืชเอง แม้จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจสร้างปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อม

 

          นำไปสู่การคิดค้นหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติอย่าง Ekobot WEAI หุ่นยนต์สี่ล้อน้ำหนัก 600 กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยการชาร์จแต่ละครั้งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 10 – 12 ชั่วโมง คิดเป็นพื้นที่การทำงานจะอยู่ที่ราว 24.7 ไร่/วัน พร้อมระบบ GPS และ RTK เชื่อมต่อดาวเทียม อีกทั้งแบตเตอรี่ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้อีกด้วย

 

          จุดเด่นของ Ekobot WEAI คือ การทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องควบคุม ตัวระบบควบคุมและประมวลผลขับเคลื่อนด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการฝึกฝนในการแยกแยะพืชผลออกจากวัชพืช ช่วยให้มันระบุและกำจัดวัชพืชภายในพื้นที่เพาะปลูกอย่างแม่นยำ

 

          กลไกการทำงานของ Ekobot WEAI จะทำการแยกแยะวัชพืชออกจากพืชผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ จากนั้นจะทำการใช้นิ้วโลหะในการขุดและดันวัชพืชออกจากดิน ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้งานสารเคมีกำจัดวัชพืชลงได้กว่า 70% โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลในไร่เลย

 

          นี่จึงเป็นเหตุให้หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติอาจช่วยยกระดับเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อีกทาง

 

Ekobot WEAI หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติระบบ AI

 

ขีดความสามารถและประโยชน์ที่ไม่ได้ดีแค่สิ่งแวดล้อม

 

          ถึงตรงนี้อาจมีความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยกับหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติ โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ส่วนนี้ได้รับการยืนยันจากเซ็นเซอร์ปลอดภัยและเลนส์กล้องพร้อมเซ็นเซอร์การมองเห็นคอยทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อม จึงสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งคน สัตว์ และสิ่งของโดยอัตโนมัติ

 

          เมื่อพูดถึงการมุ่งสู่เกษตรกรรมยั่งยืนจุดหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงย่อมเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และการใช้งานสารเคมีทางการเกษตรซึ่งมักทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่อันที่จริงนี่ถือเป็นเรื่องมีประโยชน์ต่อเราด้วยเช่นกัน

 

          กลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเกษตรย่อมเป็น เกษตรกร เพราะการใช้งานสารเคมีกำจัดวัชพืชส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ, คลื่นไส้, มึนงง, เจ็บหน้าอก, ใจสั่น, แผลไหม้บนผิวหนัง จนอาจนำไปสู่การเสียชีวิต รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพอื่นๆ ในระยะยาว ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

          อันดับต่อมาผลผลิตที่ได้จากการใช้ Ekobot WEAI กำจัดวัชพืช หัวหอมที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีนี้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานและรสชาติดีมากขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรมากเท่าการเพาะปลูกทั่วไป หัวหอมจึงสามารถรับแสงและสารอาหารได้ดี ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยตรงได้อีกทาง

 

          นอกจากนี้ระบบของ Ekobot WEAI ยังร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมติดตั้งสัญญาณ 5G เข้ากับตัวหุ่น ช่วยให้หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์และแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงสะดวกต่อการอัพเดทข้อมูลและซอฟต์แวร์ภายใน ช่วยให้ตัวหุ่นสามารถเรียนรู้และทำงานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 

          ปัจจุบันหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัตินี้เปิดให้บริการใน สวีเดน และ เนเธอร์แลนด์ เป็นหลัก แต่กำลังมุ่งปิดตัวในอีกหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก, สวีเดน และอีกหลายประเทศ โดยคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตมากขึ้นในปี 2024 และมีการใช้งานแพร่หลายทั่วไปในยุโรปและสหรัฐฯภายในปี 2030 ต่อไป

 

 

 

          ปัจจุบันข้อจำกัดของ Ekobot WEAI คือรองรับการกำจัดวัชพืชแค่ในการเพาะปลูกหัวหอม แต่พวกเขาก็เร่งพัฒนาให้หุ่นยนต์รองรับการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เช่น แครอท และ ผักกาดฝรั่ง เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้ยังมีแผนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตัวหุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

          นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เทคโนโลยีทางการเกษตรมีความสำคัญและเราจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผลผลิตของประเทศไปพร้อมกัน

 

 

 

          ที่มา

 

          https://www.sdgmove.com/2021/05/15/sdg-vocab-06-sustainable-agriculture/

          https://tdri.or.th/sustainable-agricultural-product/

 

          https://www.ekobot.se/products/ekobot-weai/

 

          https://arstechnica.com/information-technology/2023/11/mother-plucker-steel-fingers-guided-by-ai-pluck-weeds-rapidly-and-autonomously/

 

          https://www.futurefarming.com/tech-in-focus/field-robots/swedish-ekobot-weai-works-on-new-platform/