posttoday

กลุ่มนักลงทุน หนุนบริษัทชั้นนำ หาแนวทางฟื้นฟูระบบนิเวศ

27 กันยายน 2566

นักลงทุน 190 คนได้เข้าร่วมโครงการ Nature Action 100 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้บริษัทชั้นนำของโลกปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศให้มากขึ้น

กลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ ได้เริ่มต้นดำเนินงานในช่วงการประชุม COP15 ซึ่งหารือกันเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ในเดือนธันวาคม โดยทางกลุ่มระบุว่า ได้เริ่มเจรจากับบริษัทต่างๆในหลายภาคส่วน ตั้งแต่อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน ไปจนถึงธุรกิจเคมีภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค

สำหรับคำขอเบื้องต้น ทางกลุ่มขอให้คณะกรรมการให้คำมั่นต่อสาธารณะว่าจะลดระดับการสูญเสียทางธรรมชาติลง ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและห่วงโซ่อุปทานในระดับปฏิบัติการให้ได้ภายในปี 2030 นอกจากนี้ยังต้องเผยผลกระทบ ความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกัน

บริษัทต่างๆ ควรกำหนดเป้าหมายที่มีกรอบกำหนดเวลาอย่างชัดเจน อยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเปิดเผยถึงความคืบหน้าประจำปี นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกำกับดูแล มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

Adam Kanzer หัวหน้ากองทุน BNP Paribas Asset Management กล่าวว่า “เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดกับระบบนิเวศ เราเชื่อว่าแนวทางนี้จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังตลาดโลก”

"เรามีเวลาจำกัด แต่การทำงานร่วมกับ 100 บริษัท เราเชื่อว่าเราจะเป็นแนวทางที่สามารถทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน"

ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว มีสินทรัพย์รวมกันราว 23.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของยุโรป เช่น Amundi, Aviva Investors และ BNP Asset Management