posttoday

Adobe และบริษัทอื่น ร่วมโครงการสมัครใจของสหรัฐฯ จัดการความเสี่ยงด้าน AI

13 กันยายน 2566

ทำเนียบขาวแถลงว่า Adobe , IBM , Nvidia และบริษัทอื่น ๆ อีกห้าแห่ง ได้ลงนามในข้อผูกพันโดยสมัครใจของประธานาธิบดี Joe Biden ในการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งต้องมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การใส่ลายน้ำเนื้อหาที่สร้างโดย AI

ข้อผูกพันดั้งเดิมซึ่งประกาศในเดือนกรกฎาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของ AI จะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิด โดย Google, OpenAI และพันธมิตร OpenAI Microsoft ได้ลงนามในข้อผูกพันแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม

“ประธานาธิบดีมีความชัดเจน ที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ของ AI, จัดการความเสี่ยง และได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว – รวดเร็วมาก” Jeff Zients หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์ “และเรากำลังทำเช่นนั้นโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและใช้ทุกวิถีทางที่เราต้องทำเพื่อทำให้สิ่งนี้สำเร็จ”

อีกห้าบริษัทที่ลงนามในข้อผูกพัน ได้แก่ Palantir , Stability, Salesforce , Scale AI และ Cohere

บริษัทอีกหลายแห่งคาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมทำเนียบขาวในหัวข้อนี้ ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ จินา ไรแมน 

ข้อผูกพันดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของ Biden ถูกมองว่าเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น เนื่องจากสภาคองเกรสได้จัดให้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย AI แต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้า และยังไม่มีอะไรที่เป็นส่วนสำคัญที่จะกลายเป็นกฎหมายได้ ขณะที่ทำเนียบขาวได้เร่งดำเนินการในการออกคำสั่งผู้บริหารเกี่ยวกับ AI ไปก่อน