posttoday

จีนเตรียมสร้างระบบรีไซเคิลพลังงานแสงอาทิตย์และลม หลังปริมาณขยะพุ่ง

18 สิงหาคม 2566

จีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดของโลก จะจัดตั้งระบบรีไซเคิลสำหรับกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากพยายามจัดการกับปริมาณขยะซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

จีนได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาถ่านหิน และขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเป็น 1,200 กิกะวัตต์ (GW) ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจาก 758 GW เมื่อปลายปีที่แล้ว

แต่เนื่องจากโครงการเก่าเริ่มถูกรื้อถอนและสร้างใหม่แทนที่ ปริมาณขยะจึงพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตจำนวนมากใกล้ถึงวันหมดอายุแล้ว ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

จีนเตรียมสร้างระบบรีไซเคิลพลังงานแสงอาทิตย์และลม หลังปริมาณขยะพุ่ง

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) แถลงว่า เพื่อรับมือกับความท้าทาย จีนจะร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่และกฎระเบียบที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการรื้อถอน และรีไซเคิลโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ 

หน่วยงานวางแผนของรัฐกล่าวว่าจีนจะมีระบบรีไซเคิลแบบ "สมบูรณ์" สำหรับกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในปลายทศวรรษนี้

จีนเตรียมสร้างระบบรีไซเคิลพลังงานแสงอาทิตย์และลม หลังปริมาณขยะพุ่ง

หนังสือพิมพ์ Science and Technology Daily ของทางการจีนระบุในเดือนมิถุนายนว่า แผงโซลาร์เซลล์ (PV) มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี และหลายโครงการของจีนได้แสดงสัญญาณการสึกหรออย่างเห็นได้ชัดแล้ว เอกสารดังกล่าวอ้างผู้เชี่ยวชาญว่า จีนจะต้องรีไซเคิลโมดูล PV จำนวน 1.5 ล้านเมตริกตันภายในปี 2573 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20 ล้านตันในปี 2593

จากการศึกษาโดย International Renewable Energy Agency (IRENA) เมื่อปีที่แล้ว พบว่าปัญหาของเสียจากภาคการผลิตพลังงานหมุนเวียน ได้กลายเป็นความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ของเสียทั้งหมดจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง 212 ล้านตันต่อปีภายในปี 2593