posttoday

เหินฟ้าด้วยพลังงานสะอาด สายการบินพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก

16 สิงหาคม 2566

การผลักดันพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมการบินนั้นยากมาก จากข้อจำกัดในแรงขับเคลื่อนจากยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน จึงยากที่จะใช้พลังงานสะอาดในสายการบินเชิงพาณิชย์ แต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มมีการจัดตั้ง สายการบินพลังงานไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกในโลก

อุตสาหกรรมการบิน ถือเป็นธุรกิจที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กว้างไกลครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก ย่นระยะเวลาการเดินทางไกให้สั้นลง เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและท่องเที่ยว ก่อให้เกิดอาชีพและเม็ดเงินมากมาย

 

          กระนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีข้อแตกต่างจากการคมนาคมภาคพื้นดินที่เริ่มถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น การพัฒนาสายการบินพลังงานสะอาดจึงเป็นเรื่องยาก จากข้อจำกัดของอากาศยานและแนวทางพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน

 

          จริงอยู่วันนี้เราเริ่มมีการจัดตั้งสายการบินพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็จริง แต่คงต้องมาพูดถึงปัญหาของอุตสาหกรรมการบินต่อสิ่งแวดล้อมกันเสียหน่อย

 

เหินฟ้าด้วยพลังงานสะอาด สายการบินพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก

 

อีกหนึ่งต้นตอของภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมการบิน

 

          ข้อมูลจากสมาคมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐฯระบุว่า ภาคการคมนาคมถือเป็นต้นตอในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแหล่งสำคัญทั้งในสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ในจำนวนนั้นอุตสาหกรรมการบินถือเป็นภาคส่วนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุด เพราะสร้างผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกเป็นอย่างมาก

 

          ถึงตรงนี้หลายท่านอาจตั้งคำถามกันอยู่บ้าง ด้วยอุตสาหกรรมการบินมีอัตราส่วนการปล่อยคาร์บอนเพียง 3% เมื่อเทียบจากทั่วโลก ฟังดูเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานถือว่ามีปริมาณมาก อีกทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากความสูงระดับชั้นบรรยากาศ สามารถสร้างผลกระทบมากกว่าปกติถึง 3 เท่าเลยทีเดียว

 

          นำไปสู่ความพยายามในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายแนวทาง ทั้งการออกกฎหมายบังคับให้สายการบินลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประชาสัมพันธ์ลดการปล่อยคาร์บอนของแต่ละเที่ยวบิน หรือการเพิ่มค่าบริการเพื่อชดเชยอัตราการปล่อยคาร์บอน ทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

          แน่นอนแนวทางข้างต้นเป็นความพยายามบังคับควบคุมที่เกิดเพียงชั่วคราว ทุกคนต่างทราบดีว่าต้นตอปัญหาเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเทคออฟซึ่งกินพลังงานและมีการปล่อยคาร์บอนมากที่สุด จำเป็นต้องหาพลังงานสะอาดมาทดแทนอย่างเร่งด่วน

 

          น่าเสียดายการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในอากาศยานไม่ใช่เรื่องง่าย ยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อจำกัดด้านพลังงานและแบตเตอรี่จนไม่สามารถใช้ทดแทนเครื่องบินเชิงพาณิชย์ได้ดีนัก ทำให้อุตสาหกรรมการบินไม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยสมบูรณ์

 

          แต่อาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป เมื่อมีการจัดตั้งสายการบินพลังงานไฮโดรเจนขึ้นมาได้สำเร็จ

 

เหินฟ้าด้วยพลังงานสะอาด สายการบินพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก

 

สายการบินพลังงานไฮโดรเจน อนาคตของอุตสาหกรรมการบินพลังงานสะอาด

 

          การจัดตั้งสายการบินพลังงานทดแทนนี้เกิดขึ้นจากบริษัท Ecojet กับการผลักดันอากาศยานรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน มีเป้าหมายในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนเต็มตัว กลายเป็นสายการบินพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก

 

          แนวทางเปลี่ยนผ่านการใช้เครื่องบินพลังงานสะอาดของบริษัทและสายการบินส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ หรือการออกแบบเครื่องบินที่มีคุณสมบัติใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ ส่งผลให้พวกเขาจำเป็นต้องเริ่มต้นจากพัฒนาตั้งแต่ศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องยากลำบาก

 

          อีกทั้งเมื่อเทียบกับการคมนาคมทางบกหรือน้ำ การสัญจรทางอากาศมีเรื่องต้องคำนึงหรือเฝ้าระวังมากกว่าหลายเท่า การออกแบบอากาศยานพลังงานสะอาดรุ่นใหม่โดยมากจึงเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก จำกัดผู้โดยสารอยู่เพียง 10 – 20 คน ไม่เพียงพอรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ต้องใช้เวลาอีกมากในการพัฒนา

 

          นำไปสู่การดัดแปลงเครื่องบินที่มีอยู่เดิมให้รองรับการขับเคลื่อนผ่านเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

 

          แนวคิดของโครงการนี้คือการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเครื่องบินเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการบินพลังงานสะอาดเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทำการดัดแปลงส่วนปีกและเครื่องยนต์ให้เป็นรุ่นใหม่ เพื่อคุณสมบัติในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด

 

          จุดเด่นของแนวคิดนี้คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกแบบหรือพัฒนาโครงสร้างใหม่ สามารถดัดแปลงอากาศยานจากโครงสร้างเดิมจนพร้อมใช้งานต่อได้ทันที ตัวเครื่องที่ได้รับการปรับปรุงสามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 70 ที่นั่ง สามารถลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์ คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 90,000 ตัน/ปี/ลำ

 

          การดัดแปลงครั้งนี้จะช่วยให้เครื่องบินสันดาปที่ใช้งานอยู่ทั่วไปสามารถทำงานต่อไปได้ ทำให้นักบินไม่จำเป็นต้องปรับตัวหรือเรียนรู้ทำความเข้าใจมาก และลดต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านอากาศยานดั้งเดิมไปสู่รุ่นใหม่ที่รองรับผู้โดยสารได้น้อยกว่า ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจสายการบินลงมาก

 

          จริงอยู่พวกเขาอาจไม่ใช่เจ้าแรกที่เริ่มคิดค้นเครื่องยนต์และเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน แต่แนวทางแก้ปัญหานี้นับว่าน่าสนใจ และอาจเป็นต้นแบบที่ช่วยให้สายการบินซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โควิด สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างไร้รอยต่อได้ในอนาคต

 

 

 

          น่าเสียดายแม้สายการบินนี้จะมีเป้าหมายเปิดให้บริการในปี 2024 แต่ในช่วงแรกพวกเขายังต้องดำเนินการด้วยเครื่องยนต์สันดาป ด้วยกฎหมายของสหราชอาณาจักรยังไม่มีการรองรับและออกใบอนุญาตให้แก่เครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน จึงทำได้เพียงออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาให้สายการบินรองรับตัวเลือกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

          เมื่อมีการผ่านร่างกฎหมายให้ออกใบอนุญาตการบินได้ พวกเขาก็พร้อมจะดำเนินการดัดแปลงเครื่องยนต์พลังงานไฮโดรเจนอย่างเต็มตัว พร้อมจะเชื่อมต่อทั่วทั้งยุโรปด้วยเที่ยวบินพลังงานสะอาดที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คืออนาคตแห่งอุตสาหกรรมการบินนับจากนี้

 

 

 

 

          ที่มา

 

          https://interestingengineering.com/transportation/green-entrepreneur-first-hydrogen-powered-airline-uk

 

          https://newatlas.com/aircraft/ecojet-airline-hydrogen-electric/

 

          https://voicetv.co.th/read/00zlGb6cI.

 

          https://techsauce.co/news/global-airlines-non-co2-emissions