posttoday

เนเธอร์แลนด์เตรียมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนปีหน้า

06 กรกฎาคม 2566

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์แถลงเมื่อวันอังคารว่า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และสมาร์ทวอทช์จะถูกห้ามไม่ให้นำเข้าห้องเรียนในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 เพื่อพยายามจำกัดสิ่งรบกวนระหว่างบทเรียน

อุปกรณ์ต่างๆ จะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ในระหว่างบทเรียนเกี่ยวกับทักษะดิจิทัล ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือสำหรับบุคคลทุพพลภาพ

Robbert Dijkgraaf รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในถ้อยแถลงว่า “แม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเกี่ยวพันกับชีวิตของเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน”

"นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องได้รับโอกาสในการเรียนที่ดี โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งรบกวน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีผลการศึกษาจำนวนมาก เราจำเป็นต้องปกป้องนักเรียนจากสิ่งนี้"

การแบนครั้งนี้เป็นผลมาจากการหารือและข้อตกลงระหว่างกระทรวง, โรงเรียน รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง

Dijkgraaf ระบุว่าโรงเรียนต่างๆ สามารถหาทางจัดระเบียบการแบนได้เอง แต่การบังคับใช้กฎหมายจะเข้มงวดมากขึ้น หากการดำเนินการนี้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่เพียงพอภายในฤดูร้อนปี 2024

ทั้งนี้ งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเมื่อนักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากขึ้นส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของเด็กตกต่ำลงเพราะเด็กขาดความสนใจต่อบทเรียน ขาดสมาธิในการเรียนรู้ และขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และครู  อันเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็ก

ด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศประเทศจึงมีแนวคิดในการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนกลับมาสนใจบทเรียนและทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยมีหลายประเทศที่นำมาตรการนี้มาใช้ทั้ง ฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น แต่ในสหรัฐ หลายรัฐไม่ได้ห้ามการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียน เนื่องจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัย หลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนบ่อยครั้ง