posttoday

ศัลยแพทย์สหรัฐฯ เตือน โซเชียลมีเดียมีส่วนทำลายสุขภาพจิตเยาวชน

25 พฤษภาคม 2566

ศัลยแพทย์สหรัฐฯ เตือน โซเชียลมีเดียมีส่วนทำลายสุขภาพจิตของเยาวชนโดยเฉพาะเด็กสาววัยรุ่น จึงเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีปกป้องและดูแลความปลอดภัยสำหรับเด็กที่สมองกำลังอยู่ในช่วงพัฒนา

Vivek Murthy ศัลยแพทย์สหรัฐฯ กล่าวว่า แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะให้ประโยชน์ในบางประการ แต่ยังมีตัวบ่งชี้มากมายที่แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นอันตรายต่อภาพรวมของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน

“เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพจิตเยาวชนระดับชาติ และผมเกรงว่าโซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของวิกฤตนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน” Vivek Murthy กล่าว

การใช้โซเชียลมีเดียอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกมีปัญหากับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง และส่งผลสืบเนื่องไปยังพฤติกรรมการกินและคุณภาพการนอนหลับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสาววัยรุ่น

ตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ วัยรุ่นที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะประสบกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตมากกว่าปกติ 2 เท่า เช่น อาการซึมเศร้าและวิตกกังวล 

อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นส่วนใหญ่กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับมากขึ้น ได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เชื่อมต่อกับเพื่อนๆ ได้มากขึ้น รวมถึยังช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

ดังนั้น ทางองค์กรจึงอยากเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กทุกวัย เนื่องจากสังเกตเห็นได้ว่าขณะนี้ยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ด้านบริษัทเทคโนโลยีเองก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอายุเพื่อควบคุมการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และมีความโปร่งใสด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อเด็ก

รวมถึงอัลกอริทึมและการออกแบบแพลตฟอร์มก็ควรมุ่งเน้นให้การใช้งานโซเชียลมีเดียเกิดประโยชน์สูงสุด แทนที่จะมุ่งเน้นการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้ใช้เวลากับมันมากขึ้น