posttoday

กองทุนบำเหน็จบำนาญออสเตรเลียลงทุนเพิ่มภาคพลังงานเก่า เมินคำมั่น Net zero

09 พฤษภาคม 2566

กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุด 30 กองทุนของออสเตรเลียได้เพิ่มการลงทุนภาคการผลิตถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซถึง 50% ในปี 2022 แม้ว่ากองทุนดังกล่าวจะเคยให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ในระยะยาวก็ตาม

กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม Market Forces ชี้ว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญได้เพิ่มเงินลงทุนเป็นมากกว่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 7.8 แสนล้านบาท ไปกับบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบในการขยายการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากที่สุด

Brett Morgan นักรณรงค์ของ Market Forces กล่าวในแถลงการณ์ว่า

“กองทุนขนาดใหญ่กำลังเย้ยยันต่อคำมั่นสัญญาของพวกเขาที่เคยกล่าวว่าจะมุ่งหน้าสู่ net zero แต่กลับซื้อขายกับบริษัทที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มิหนำซ้ำยังปล่อยให้พวกเขาทำลายสิ่งแวดล้อมแบบไม่ต้องรับโทษใดๆ"

นอกจากนี้ ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา กองทุนบางแห่งยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050

อย่างไรก็ตาม Commonwealth Super Corp, AustralianSuper, Australian Retirement Trust, Aware Super และ AMP Ltd ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกองทุนใหญ่สุด 5 ราย ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อเรื่องนี้

ทั้งนี้ กลุ่ม Market Forces ได้กล่าวถึงแค่ AustralianSuper เท่านั้น โดยระบุว่า AustralianSuper  ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Woodside Energy Group ที่เป็นผู้ผลิตก๊าซอิสระชั้นนำของออสเตรเลียประมาณ 19 เท่าในปี 2022

ขณะที่ AustralianSuper ได้โต้ตอบผ่านทางอีเมลว่า การเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเนื่องจากก๊าซเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้ได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ มีการประมาณการว่าเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของชาวออสเตรเลียมากกว่า 140,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียถูกนำไปลงทุนในบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลผ่านกองทุน