posttoday

พบน้ำบนดวงจันทร์ในลูกปัดที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาต

28 มีนาคม 2566

การวิเคราะห์ตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ พบว่าเกิดลูกปัดที่มีลักษณะคล้ายแก้ว มีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งก่อตัวขึ้นจากโมเลกุลของน้ำที่ถูกกระแทกจากลมสุริยะ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการค้นพบนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่สามารถนำไปต่อยอดการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตได้

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การวิเคราะห์ตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ราว 1.7 กิโลกรัมที่ค้นพบในปี 2020 จากภารกิจส่งหุ่นยนต์ฉางเอ๋อ-5 ของจีนขึ้นไป พบว่าเกิดลูกปัดที่มีลักษณะคล้ายแก้วราว 32 เม็ด ซึ่งก่อตัวขึ้นจากโมเลกุลของน้ำภายในที่ถูกกระแทกจากลมสุริยะ 

Sen Hu นักวิทยาดาวเคราะห์ จากสถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน กล่าวว่า ดวงจันทร์ถูกจู่โจมอย่างต่อเนื่องจากทั้งอุกกาบาตขนาดเล็กและอุกกาบาตขนาดใหญ่ ประกอบกับปฏิกิริยาของไฮโดรเจนจากแสงอาทิตย์กับออกซิเจนบริเวณพื้นผิวของลูกปัดบนดวงจันทร์ จึงทำให้เกิดลูกปัดลักษณะคล้ายแก้วหลังการกระแทก

ทีมวิจัยยังระบุว่า ปฏิกิริยาจากลมสุริยะกับวัสดุบนพื้นผิวดวงจันทร์สามารถรักษาวัฏจักรของน้ำบนดวงจันทร์ได้ โดยลูกปัดแก้วจะทำหน้าที่ดูดซับน้ำและกักเก็บไว้ 

พบน้ำบนดวงจันทร์ในลูกปัดที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาต

การค้นพบว่าพื้นผิวของดวงจันทร์อาจกักเก็บน้ำไว้ค่อนข้างมากนี้ถือว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคต เพราะแหล่งน้ำดื่มนอกจากจะมีความจำเป็นสำหรับนักบินอวกาศแล้ว ยังเป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงด้วย อย่างไรก็ตามแหล่งน้ำบนดวงจันทร์อาจอยู่ลึกลงไปตามแหล่งที่มีแร่ธาตุ

ทั้งนี้ ทางนักวิจัยคาดหวังว่าจะสามารถแปรรูปลูกปัดเหล่านี้ให้กลายสภาพเป็นของเหลวเพื่อปลดปล่อยน้ำที่กักเก็บไว้และนำมาใช้ต่อยอดในอนาคตได้