posttoday

Musk เฟ้นหาพันธมิตรทดลองเทคโนโลยีปลูกถ่ายสมอง

28 มีนาคม 2566

Neuralink บริษัทปลูกถ่ายสมองของ Elon Musk ได้ติดต่อศูนย์ศัลยศาสตร์ประสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ในฐานะหุ้นส่วนการทดลองทางคลินิกที่มีศักยภาพ ขณะที่บริษัทเตรียมทดสอบในมนุษย์หากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯอนุญาต

Neuralink ได้พัฒนาการปลูกถ่ายสมองมาตั้งแต่ปี 2016 โดยหวังว่าจะสามารถรักษาโรคที่รักษายากได้ เช่น อัมพาตหรือตาบอด อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปี 2022 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ไม่อนุมัติให้มีการทดลองในมนุษย์ โดยระบุว่ามีความกังวลด้านความปลอดภัย

ทางบริษัทได้พัฒนาแนวทางเพื่อแก้ไขข้อกังวลของอาหารและยาของสหรัฐฯแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่และในช่วงเวลาใด

ปัจจุบัน Neuralink กำลังหารือกับ Barrow Neurological Institute ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและรักษาโรคทางระบบประสาทในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา เพื่อสนับสนุนช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการทดลองในมนุษย์ได้ 

Francisco Ponce ผู้อำนวยการศูนย์ Neuromodulation และ Neurosurgery Residency Program ของ Barrow ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Neuralink แต่ให้ความเห็นว่า Barrow อยู่ในจุดที่สามารถทำการวิจัยปลูกถ่ายได้ เนื่องจากทางสถาบันมีประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน

ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เริ่มตรวจสอบการกระทำของ Neuralink เกี่ยวกับการละเมิดสวัสดิภาพสัตว์เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่พนักงานให้รายละเอียดว่าบริษัทได้เร่งทดลองในสัตว์ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็น

Musk เคยกล่าวถึงวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับชิปสมองไร้สายของ Neuralink ที่จะช่วยฟื้นฟูการมองเห็น ช่วยให้บุคคลอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยเขาเชื่อว่าการปลูกถ่ายสมองของ Neuralink จะกลายเป็นที่แพร่หลายเช่นเดียวกับการทำเลสิก

อุปกรณ์ที่ Barrow พัฒนาเพื่อการปลูกถ่ายนั้นแตกต่างจากของ Neuralink อุปกรณ์ของ Barrow จะทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์กระตุ้นสมองส่วนลึก ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA ในปี 1997 เพื่อช่วยลดอาการสั่นของโรคพาร์กินสัน และได้ใช้รักษาผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า 175,000 ราย

ขณะที่ทางด้าน Neuralink เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ (BCI) โดยใช้ขั้วไฟฟ้าเจาะสมองเพื่อให้สามารถสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีบริษัทใดได้รับการอนุมัติให้นำเทคโนโลยีนี้ ออกสู่ท้องตลาด