posttoday

สมเด็จพระสันตะปาปาขยายกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศให้รวมผู้นำที่เป็นฆราวาส

26 มีนาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรับปรุงกฎในการจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศในคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยขยายขอบเขตให้รวมถึงผู้นำคาทอลิกที่เป็นฆราวาส และกำหนดว่าทั้งผู้เยาว์และผู้ใหญ่สามารถตกเป็นเหยื่อได้

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกพระราชกฤษฎีกาที่สำคัญในปี 2019 ซึ่งกำหนดให้นักบวชและสมาชิกของศาสนาทุกคนต้องรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิด และกำหนดให้บาทหลวงต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อการละเมิดใดๆ ที่พวกเขากระทำเองหรือปกปิด

 

ในตอนแรกบทบัญญัติดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นการชั่วคราว แต่ในวันเสาร์ วาติกันกล่าวว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะกลายเป็นข้อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และรวมถึงองค์ประกอบเพิ่มเติมที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการละเมิดทางเพศภายในศาสนจักร

 

เรื่องอื้อฉาวได้ทำลายชื่อเสียงของวาติกันในหลายประเทศ และเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งได้ออกมาตรการหลายอย่างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยมุ่งให้ลำดับชั้นบังคับบัญชาของศาสนจักรต้องรับผิดชอบ

สมเด็จพระสันตะปาปาขยายกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศให้รวมผู้นำที่เป็นฆราวาส

แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปตามที่คาด และกล่าวหาว่าฟรานซิสไม่เต็มใจที่จะถอดถอนพระราชาคณะที่ประพฤติไม่เหมาะสม

 

บรรทัดฐานใหม่นี้ครอบคลุมผู้นำขององค์กรวาติกันที่บริหารงานโดยฆราวาส ไม่ใช่แค่นักบวช จากข้อกล่าวหามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับผู้นำฆราวาส ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งในทางที่ผิดเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้ที่อยู่ในความดูแลของตน

 

ในขณะที่กฎเดิมครอบคลุมการกระทำทางเพศที่พุ่งเป้าไปที่ "ผู้เยาว์และบุคคลที่เปราะบาง" กฎฉบับใหม่ให้คำจำกัดความของเหยื่อที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงอาชญากรรมที่กระทำ "กับผู้เยาว์หรือกับบุคคลที่มักใช้เหตุผลไม่สมบูรณ์แบบหรือกับผู้ใหญ่ที่เปราะบาง ".

 

สำนักวาติกันกล่าวว่าสมาชิกศาสนจักรมีหน้าที่ต้องรายงานกรณีการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทางศาสนาโดยนักบวช เช่นเดียวกับกรณีการล่วงละเมิดของนักเทศน์ผู้ใหญ่หรือสามเณร

สมเด็จพระสันตะปาปาขยายกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศให้รวมผู้นำที่เป็นฆราวาส

BishopAccountability.org องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ต้องการบันทึกการละเมิดภายในคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก กล่าวว่า การแก้ไขครั้งนี้ "น่าผิดหวังอย่างยิ่ง" และไม่เป็นไปตาม นโยบาย"การปรับปรุงครั้งใหญ่" ที่เคยประกาศ

 

นโยบายนี้ยังคงรักษาวิธีในการตรวจสอบกันเอง แอนน์ บาร์เร็ตต์ ดอยล์ ผู้อำนวยการร่วมของBishopAccountability.org กล่าว และเสริมว่าบิชอปยังคงรับผิดชอบในการสืบสวนข้อกล่าวหาต่อบิชอปคนอื่นๆ

 

บทบัญญัติที่ได้รับการปรับปรุงได้รับการเปิดเผยหนึ่งเดือน หลังจากนิกายเยซูอิตของศาสนานิกายโรมันคาธอลิกเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ จิตใจ และจิตวิญญาณต่อสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูง

 

ผู้คนประมาณ 25 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตแม่ชี กล่าวหาคุณพ่อ Marko Ivan Rupnik วัย 69 ปี ซึ่งเป็นศิลปินทางศาสนาที่มีชื่อเสียง ในเรื่องการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจิตวิญญาณของชุมชนแม่ชีในสโลวีเนียบ้านเกิดของเขาเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว หรือหลังจากที่เขาย้ายไปโรมเพื่อประกอบอาชีพศิลปิน

 

Rupnik ไม่ได้แถลงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งสั่นคลอนระเบียบทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปาด้วย