posttoday

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

17 มิถุนายน 2565

นักโบราณคดีคาดว่าอาจมีการประกอบชิ้นส่วนสัมฤทธิ์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

คณะนักโบราณคดีของจีนยืนยันความสำเร็จของการประกอบประติมากรรมสัมฤทธิ์ที่ขุดพบเมื่อไม่นานนี้ ณ ซากโบราณซานซิงตุย มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นการประกอบเข้ากับอีกหนึ่งชิ้นส่วนสัมฤทธิ์ที่ขุดพบก่อนหน้านี้ ทำให้ประติมากรรมที่ถูกแบ่งแยกเมื่อราว 3,000 ปีก่อน รวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง

ประติมากรรมสัมฤทธิ์อันวิจิตรงดงามนี้มีส่วนหัวคล้ายศีรษะมนุษย์และลำตัวคล้ายงู พร้อมดวงตาปูดโปน งา และเขา สำหรับบริเวณเหนือส่วนหัวเป็น “จุน” หรือภาชนะใส่เหล้าองุ่นโบราณ รูปทรงคล้ายแตรสีชาด บริเวณใต้ส่วนมือเป็น “เหลย” หรือภาชนะใส่เหล้าองุ่นโบราณ รูปทรงเหยือกฐานสี่เหลี่ยม

รายงานระบุว่าประติมากรรมส่วนลำตัวถูกขุดพบจากหลุมบูชายัญ หมายเลข 8 เมื่อเร็วๆ นี้ ขณะชิ้นส่วนสัมฤทธิ์ที่ขุดพบก่อนหน้ามาจากหลุมบูชายัญ หมายเลข 2 เมื่อปี 1986 โดยชิ้นส่วนอันไม่สมบูรณ์สวมผ้านุ่งแนบลำตัวลายเมฆและมีขาพร้อมกรงเล็บนก 2 ข้าง ซึ่งคณะนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าประติมากรรมศีรษะมนุษย์ ลำตัวงู และกรงเล็บนกนี้อาจเป็นรูปปั้นเทพเจ้า

หร่านหงหลิน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยโบราณวัตถุและโบราณคดีมณฑลซื่อชวน กล่าวว่าชิ้นส่วนจากหลุมต่างๆ ที่ประกอบเข้ากันพอดียืนยันข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ของคณะนักโบราณคดี และยังมีนัยสำคัญยิ่งยวดต่อการบูรณะโบราณวัตถุจากซากโบราณซานซิงตุย โดยคาดว่าอาจมีการประกอบชิ้นส่วนสัมฤทธิ์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

การบูรณะโบราณวัตถุชิ้นใหม่นี้ยังบ่งชี้ว่าหลุมบูชายัญ 2 หลุม ถูกขุดขึ้นพร้อมกัน และประติมากรรมสัมฤทธิ์นี้ถูกแยกเป็นสองส่วนก่อนฝัง ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้อันมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ตามลำดับเวลาของหลุมบูชายัญแต่ละหลุม เหตุผลของการทำลายโบราณวัตถุ และภูมิหลังทางสังคมในขณะนั้น

ทั้งนี้ ซากโบราณซานซิงตุย ซึ่งถูกยกย่องเป็นหนึ่งในสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งศตวรรษที่ 20 ถูกค้นพบช่วงปลายทศวรรษ 1920 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร ณ เมืองกว่างฮั่น มณฑลซื่อชวน โดยมีการคาดการณ์ว่าซากโบราณแห่งนี้ตกทอดมาจากอาณาจักรสู่ (Shu Kingdom) ซึ่งมีความเก่าแก่ราว 3,000-4,500 ปี

เมื่อปี 1986 คณะนักโบราณคดีค้นพบโบราณวัตถุล้ำค่าหลายพันชิ้นจากหลุมบูชายัญ หมายเลข 1 และหมายเลข 2 อาทิ คทาทองคำ และต้นไม้สัมฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปลุกกระแสความสนใจจากทั่วโลก ต่อมามีการขุดค้นหลุมบูชายัญเพิ่ม 6 หลุม ตั้งแต่ปี 2020 โดยปัจจุบันมีการค้นพบโบราณวัตถุมากกว่า 50,000 ชิ้น อาทิ เครื่องสัมฤทธิ์ หยก เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา และวัตถุทำจากงาช้าง

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

จีนต่อ ‘รูปปั้นเทพเจ้า’ รวมเป็นหนึ่ง หลังถูกแยกฝังนาน 3,000 ปี

ที่มา: xinhuathai