posttoday

พบโอไมครอนมียีนโรคหวัดธรรมดาผสมช่วยให้หลบภูมิคุ้มกันดีขึ้น

04 ธันวาคม 2564

นักวิจัยพบโอไมครอนอาจกลายพันธุ์โดยมียีนโรคหวัดธรรมดาผสมอยู่ทำให้หลบภูมิคุ้มกันจากร่างกายได้ดีขึ้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า นักวิจัยพบว่า Covid-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) อาจได้การกลายพันธุ์อย่างน้อย 1 อย่างโดยนำชิ้นส่วนของยีนจากเชื้อไวรัสอื่นซึ่งอาจเป็นยีนของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดที่อยู่ในเซลล์ของมนุษย์ที่ติดเชื้อเซลล์เดียวกันมาผสมกับเซลล์ของตัวเอง

นักวิจัยเผยว่า ลำดับพันธุกรรมที่พบในโอไมครอนนี้ยังไม่เคยปรากฏในเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19 (SARS-CoV-2) สายพันธุ์อื่น แต่มีอยู่ทั่วไปในเชื้อไวรัสอื่นๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาและยังอยู่ในจีโนมของมนุษย์ด้วย

เวงกี ซาวดาราราจัน จากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล nference ในอังกฤษซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้เผยว่า การนำชิ้นส่วนของไวรัสโรคหวัดธรรมดาใส่เข้าไปในตัวเองทำให้โอไมครอน “ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น” ซึ่งช่วยให้มันหลบหลีกการโจมตีจากภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ดีขึ้น

นี่อาจหมายความว่าเชื้อโอไมครอนสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรืออาจไม่แสดงอาการเลย โดยขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโอไมครอนแพร่เชื้อหรือก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นหรือไม่ หรือมันจะแซงหน้าเดลตาเป็นสายพันธุ์หลักหรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์กว่าจะตอบคำถามเหล่านี้ได้

งานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า เซลล์ในปอดและระบบทางเดินอาหารอาจเป็นที่อาศัยของเชื้อโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) และเชื้อไข้หวัดธรรมดาได้ในเวลาเดียวกัน

การอยู่ร่วมกันดังกล่าวทำให้เกิดการรวมตัวกันของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื้อไวรัสต่างชนิดกัน 2 ชนิดในเซลล์ที่เชื้อไวรัสเข้าไปฝังตัวมีปฏิกิริยาต่อกันในขณะที่มันกำลังแบ่งตัว ก่อให้เกิดไวรัสตัวใหม่ที่มียีนของเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดผสมกัน

ซาวดาราราจันเผยว่า การกลายพันธุ์ใหม่นี้อาจเกิดขึ้นครั้งแรกในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด แล้วเชื้อ SARS-CoV-2 นำลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอื่นมาผสมกับยีนของตัวเอง

ซาวดาราราจันเผยอีกว่า ลำดับพันธุกรรมเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นหลายครั้งกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดในมนุษย์ อาทิ HCoV-229E และ HIV ซึ่งก่อให้เกิดโรคเอดส์ และในแอฟริกาใต้ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงที่สุดในโลก อาจเกิดการรวมตัวกันใหม่นี้ขึ้นจนเกิดเป็นโอไมครอนงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ OSF Preprints ซึ่งเป็นที่เผยแพร่บทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการและยังไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed)

NIH/Handout via REUTERS