posttoday

เวียดนามโวเหนือกว่าไทย ครองอันดับหนึ่งด้านราคาข้าวของโลก

15 เมษายน 2564

แต่จากข้อมูลต่างประเทศ เวียดนามนำเข้าข้าวราคาถูกมาเลี้ยงประชาชนและราคาที่แพงขึ้นทำให้การนำเข้าลดลง

สำนักข่าว VietNamNet ของเวียดนามรายงานอ้างข้อมูลจากกรมแปรรูปและพัฒนาตลาดการเกษตร ของกระทรวงพัฒนาเกษตรและชนบทว่า เวียดนามส่งออกข้าว 1.1 ล้านตันในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2021 โดยมีรายได้ 606 ล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านปริมาณลดลง 30.4% และมูลค่าลดลง 17.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020

ในเดือนมีนาคม 2021 ราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยของเวียดนามอยู่ที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และ 19.1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2020 โดยเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปี 2021 ราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าของไทยและอินเดีย

ขณะเดียวกันราคาข้าวหัก 5% ของไทยมีราคา 538 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่ลดลงเหลือ 509 เหรียญสหรัฐต่อตันในปลายเดือนมีนาคม ส่วนอินเดียมีราคาข้าวต่ำที่สุดในหมู่ประเทศส่งออกข้าวชั้นนำทั้ง 3 ประเทศ

VietNamNet ชี้ว่า ตั้งแต่ปี 2020 เวียดนามได้แซงหน้าคู่แข่งด้านราคาขายโดยมีปริมาณการส่งออก 6.15 ล้านตันทำรายได้ 3,070 ล้านเหรียญสหรัฐจนแซงหน้าไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลกอย่างเป็นทางการรองจากอินเดีย

จากข้อมูลของกรมแปรรูปและพัฒนาตลาดการเกษตร ราคาข้าวเวียดนามอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความต้องการข้าวฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิตจากเวียดนามมีสูงจากประเทศคู่ค้า และจากข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2021การส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปทานข้าวมีปริมาณมากและธุรกิจต่างๆ ได้ดำเนินการแปรรูปข้าวเพื่อการส่งออกเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตว่าในขณะที่เวียดนามเร่งส่งออกและต่อมาประกาศชัยชนะเหนือไทย แต่ปรากฎว่าเวียดนามกลับนำเข้าข้าวหัก 5% และ 10% จากอินเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศเวียดนามซึ่งกลับมานำเข้าข้าวจากอินเดีย ซึ่ง M Madan Prakash ประธานสมาคมผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (ACEA) ของอินเดียบอกกับ The Hindu BusinessLine ว่า เวียดนามมุ่งเน้นเฉพาะการผลิตพันธุ์พรีเมี่ยมเท่านั้นเพราะได้ราคาดีในตลาดโลก

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) ราคาข้าวที่สูงของเวียดนามส่งผลให้การส่งออกข้าวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งเพราะจีนที่กระจายตะกร้านำเข้าข้าวโดยไปซื้อเพิ่มจากอินเดีย, เมียนมา และกัมพูชา

Photo by Nhac NGUYEN / AFP