posttoday

นักวิชาการชี้สวิสหิมะน้อยเพราะอุณหภูมิโลกเปลี่ยน

04 มกราคม 2560

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา แจงสวิสเซอร์แลนด์หิมะตกน้อยสุดในรอบ 150 ปี เพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เตือนประเทศร้อนชื้นเฝ้าระวังโรคระบาด

ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา แจงสวิสเซอร์แลนด์หิมะตกน้อยสุดในรอบ 150 ปี เพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เตือนประเทศร้อนชื้นเฝ้าระวังโรคระบาด

จากกรณีข่าวประเทศสวิสเซอร์แลนด์เผชิญกับภัยแล้งรุนแรง ส่งผลให้บริเวณสกีรีสอร์ทในเทือกเขาแอลป์มีปริมาณหิมะตกน้อยสุดในรอบ 150 ปี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพราะน้ำฝนในภูมิภาคอื่นๆของโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำฝนที่ไม่สมดุลกัน ในบางพื้นที่อย่างเช่นสวิสเซอร์แลนด์มีปริมาณฝนน้อยจึงประสบภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณความชื้นในอากาศลดน้อยลงกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณหิมะลดน้อยลงไปด้วย จากที่เคยปกคลุมเป็นอย่างมากในสกีรีสอร์ทและพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ยังเกิดปรากฏการณ์หิมะตกในทะเลทรายหลายแห่งซึ่งเกิดจากความชื้นเดินทางตามกำลังลม

“พื้นที่อื่นของโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่จะได้รับมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับละติจูดของแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นการรับมือต่อสภาพปัญหาดังกล่าวคือ ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่อาศัยความชื้นในการเจริญเติบโตและแพร่กระจาย อาจส่งผลกระทบต่อการล้มตายหรือสูญหายของสัตว์บางชนิด”

ผศ.ดร.จิรพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคระบาดที่มากับแมลง เนื่องจากแมลงบางชนิดเช่น ยุง แมลงวัน สามารถขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้น ส่งผลให้พื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดเช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์น้ำแข็ง เช่น หมีขั้วโลกที่มีอัตราการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย.