posttoday

"ไทย"รั้งท้ายอันดับระบบการศึกษาโลก

28 พฤศจิกายน 2555

จัดอันดับชาติที่มีระบบการศึกษาดีสุดในโลกจาก 40 ประเทศ ฟินแลนด์แชมป์ ไทยที่ 37

จัดอันดับชาติที่มีระบบการศึกษาดีสุดในโลกจาก 40 ประเทศ ฟินแลนด์แชมป์ ไทยที่ 37

เพียร์สัน บริษัทด้านการศึกษาและธุรกิจสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ สัญชาติอังกฤษ เผยผลการจัดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาทางการศึกษา ซึ่งจัดทำโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (อีไอยู) พบว่า ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ได้คะแนนรวม 1.26 ขณะที่ไทยรั้งอันดับที่ 37 ได้คะแนนรวมติดลบ 1.46 จากการจัดอันดับทั้งหมด 40 ประเทศ

การจัดอันดับครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลการสอบทางวิชาการระดับนานาชาติ อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการเข้าเรียน และอัตราการอ่านออกเขียนได้ในแต่ละประเทศ โดยเก็บข้อมูลระหว่างปี 2549-2553

ทั้งนี้ ในส่วนของอันดับ 2 นั้น ได้แก่ เกาหลีใต้ ตามมาด้วย ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ขณะที่สหรัฐอยู่อันดับที่ 17 และอินโดนีเซีย รั้งอันดับสุดท้าย

“แม้การลงทุนด้านการศึกษาจะสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ ทว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้” เพียร์สัน ระบุ พร้อมย้ำว่า 5 อันดับแรกเป็นชาติเอเชียถึง 4 ประเทศ สะท้อนถึงวัฒนธรรมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และความคาดหวังของผู้ปกครอง