logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

มูดี้ส์ลด 3 บิ๊กยูโรโซนลงเป็นติดลบ

24 กรกฎาคม 2555

มูดี้ส์ ลด 3บิ๊กยูโรโซน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ลงไปอยุ่ที่ ติดลบ ชี้ความเสี่ยงจาก กรีซ และสเปน เป็นเหตุ

มูดี้ส์ ลด  3บิ๊กยูโรโซน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ลงไปอยุ่ที่ ติดลบ ชี้ความเสี่ยงจาก กรีซ และสเปน เป็นเหตุ

มูดี้ส์ลด 3 บิ๊กยูโรโซนลงเป็นติดลบ มูดี้ส์ลด 3 บิ๊กยูโรโซนลง เป็นติดลบ

มูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชื่อดัง ปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อ 3 ประเทศในกลุ่มยูโรโซนซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ AAA ประกอบไปด้วย   เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และ ลักเซมเบิร์ก ลงไปอยู่ที่ติดลบ  ซึ่งหมายความถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคตมากขึ้น

มูดี้ส์ ให้เหตุผลถึงการตัดสินใจปรับลดแนวโน้มของ 3 ประเทศนี้ว่าเป็น เพราะขณะนี้สถานการณ์วิกฤตหนี้ยุโรปกำลังกลับมาทวีความเข้มข้นอีกครั้ง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่กรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนที่กลับมาอีกครั้ง 

ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสเปนก็พุ่งสูงเกิน 7% แล้ว ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าอีกในไม่ช้านี้ สเปนอาจจะต้องร้องขอความช่วยเหลือ ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคธนาคารอย่างเดียวแล้ว แต่หมายถึงเศรษฐกิจทั้งประเทศ

"ความไม่มีเสถียรภาพ ในปัจจุบันของเศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกประเทศสมาชิกจึงทำให้ไม่มีใครสามารถรอดพ้นไปจากการลดแนวโน้มที่มี เสถียรภาพ ลงไปสู่การติดลบได้" มูดี้ส์ ระบุ

ด้าน โวล์ฟกัง ชลอเบิร์น รัฐมนตรีคัลงเยอรมนี ออกมาตอบโต้ มูดี้ส์ ภายหลังปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของเยอรมนีเป็นติดลบว่า เศรษฐกิจของเยอรมนียังความแข็งแกร่งอยู่ และยืนยันว่าจะมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซนต่อไปเหมือนเดิม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีคลังเยอรมนี ก็ตอบโต้อีกว่า สิ่งที่มูดี้ส์ ประกาศออกมาเป็นเพียงมุมมองความเห็นของ มูดี้ส์ เองเพียงฝ่ายเดียว และการประเมินที่ใช้ก็เป็นเพียงการมองความเสี่ยง และผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น  ขาดซึ่งการนำความเสี่ยงในระยะยาวมาประเมินควบคู่ไปด้วย