posttoday

“สมศักดิ์-ทวี” ประชุมหารือแนวทางบำบัดผู้เสพยา 1 แสนคน

18 พฤษภาคม 2567

“สมศักดิ์-ทวี” ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดการผู้เสพยาที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 1 แสนคน เข้าสู่กระบวนการบําบัด สธ.เตรียมนำแพทย์-สาธารณสุข เข้าแก้ไขปัญหาผู้เสพที่ยังอยู่ในหมู่บ้าน-ชุมชน อย่างเร่งด่วน

วันนี้ (18 พ.ค.2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการผู้เสพยาเสพติดที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องที่หารือกันในวันนี้ คือ ประเด็นของผู้เสพจํานวน 1 แสนคน ที่ศาลสั่งคุมประพฤติ แต่ไม่ได้มีการบอกให้เข้าสู่กระบวนการบําบัด ซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ตอนนี้ในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา หากไม่บําบัดรักษาอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ 

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรี กําชับให้ดูแลอย่างครบถ้วน จึงหารือกันว่าจะนําผู้เสพทั้ง 1 แสนคน เข้าสู่กระบวนการบําบัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยแฃะกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะต้องหารือวางแผนการทํางานร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัด

ส่วนกระบวนการที่หากศาลสั่งให้เข้ารับการบําบัด จะต้องมีการหารือในเรื่องของข้อกฎหมายปรับหรือการเพิ่มในส่วนของการดําเนินการเพื่อให้งานในกระบวนการยุติธรรมมีความครบถ้วน

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า กลุ่มผู้เสพที่ติดยาอยู่ ก่อนหน้านี้ศาลสั่งคุมประพฤติแต่ไม่มีให้เข้าสู้กระบวนการบําบัด เนื่องจากเป็นอํานาจของศาลแขวง โดยพนักงานสอบสวนใช้กระดาษแผ่นเดียวส่งให้ศาล จึงทําให้ผู้เสพทั้ง 1 แสนคน ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและตามชุมชนต่างๆ จึงจําเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งจะใช้แพทย์และสาธารณสุขนํา โดยกําหนดระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรเพียงพอรับมือผู้เสพ 1 แสนคนหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ใน 1 แสนคน ไม่ใช่ผู้เสพสีแดงหรือสีส้มทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพระดับสีเขียว โดยจะมีกระบวนการคัดกรอง โดยผู้เสพสีเขียวจะบําบัดด้วยสังคม ส่วนผู้เสพสีแดงและส้มจะต้องบําบัดด้วยยา ซึ่งคาดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องนี้ 

ส่วนกรณีเรื่องผู้เสพ 1 เม็ดนั้น นายสมศักดิ์ ระบุว่า ผู้เสพ 1 เม็ด หากสมัครใจเข้ารับการบําบัดก็ไม่ต้องขึ้นศาล แต่จะต้องบอกให้ได้ว่าซื้อยามาจากใคร เพื่อให้ตํารวจสอบสวนขยายผลจับกุมและดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป