posttoday

ประมวลภาพ งานฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

31 มีนาคม 2567

เปิดฉากแล้ว ขบวนพาเหรดสะท้อนสังคม และ งานกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬา-ธรรมศาสตร์ ที่สนามศุภชลาศัย กระชับความสัมพันธ์นิสิต นักศึกษา 2 สถาบัน

งานเทศกาลงานกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ (CU–TU Unity Football Match 2024) ที่จัดขึ้นวันนี้(31มี.ค.67) ที่สนามศุภชลาศัย ภายใต้แนวคิด“Unity to Sustainability” ที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งสองสถาบัน ชูมิติใหม่ของงานฟุตบอลที่มีความแปลกใหม่ ส่งต่อแนวคิดแห่งความยั่งยืนจากการจัดงานสู่การสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยทั้งสองสถาบันยังคงเอกลักษณ์ของการจัดขบวนพาเหรดสะท้อนสังคม 

 

โดยขบวนพาเหรดครั้งนี้ มีแนวคิดหลักที่สะท้อนถึงสถานการณ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม และยังคงมีการยกประเด็นปัญหาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ มาบอกเล่า หวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ซึ่งขบวนฝั่งจุฬาฯ มาในธีม ‘Limitless Possibilities’ จากแนวคิดว่า ทุกคนล้วนมีความสามารถในการสร้างสรรค์โลกในมุมมองของตนเอง หากทุกคนนำความสามารถเหล่านั้นมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถจรรโลงสังคมให้เกิดนวัตกรรม ปรัชญา ความรู้ หรือทักษะใหม่ๆ

ส่วนขบวนจากฝั่งธรรมศาสตร์ ชูแนวคิด ‘TURN BACK TIME’ ภายใต้ธีม ‘GATSBY’ แสดงความหลากหลายในสังคมทุกแง่มุม โดยเฉพาะขบวน RECYCLE ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของการรีไซเคิลที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ และขบวน PRIDE สะท้อนทั้งความหลากหลาย หวังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม


ปิดท้ายกับขบวนพาเหรดสะท้อนสังคม ที่ยังคงจัดหนัก ตามสไตล์ขบวนล้อการเมือง ที่สะท้อนความรู้สึกของนักศึกษาต่อสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง