posttoday

ประชาชนจำนวนมาก พร้อมใจแชร์ภาพวาด "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจแชร์ภาพวาด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงความจงรักภักดี หลังเกิดกรณีคุกคามขบวนเสด็จ

ประชาชนจำนวนมาก พร้อมใจนำภาพวาด ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานของ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แชร์บนโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงพลังของพสกนิก ถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี ต่อกรณีถูกคุกคามขบวนเสด็จฯ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยเฟซบุ๊กของ รองศาสตราจารย์ อาวิน  โพสต์ข้อความระบุว่า

 "ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำภาพวาดกรมสมเด็จพระเทพฯ ไปใช้เป็นหน้าปกหรือแชร์ในเพจของทุกท่านนะครับ ในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องดีที่เราจะแสดงถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ และแสดงให้รู้ว่าประชาชนจะยืนเคียงข้างพระองค์เสมอ

ประชาชนจำนวนมาก พร้อมใจแชร์ภาพวาด "กรมสมเด็จพระเทพฯ"

ภาพนี้ผมทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็นภาพกราฟิกที่มาจากภาพถ่ายภาพหนึ่งที่สมเด็จพระเทพฯ ตามเสด็จในหลวง ร.๙ ไปทรงงานในถิ่นทุรกันดาร ผมเห็นสมเด็จพระเทพฯ ภาพนี้เหมือนเห็นในหลวง ร.๙ ทรงพระปรีชาหลายด้านเหมือนสมเด็จพ่อของท่าน และท่านทรงงานเพื่อประชาชนตลอดเวลา ทรงเป็นแบบอย่างของคนที่มีหน้าที่และรู้จักทำหน้าที่ของตนเอง ทั้งยังทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์กับประชาชน นับว่าทรงดำเนินรอยตามในหลวง ร.๙ โดยแท้

ผมมีบุญได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลายครั้ง เห็นท่านครั้งใดก็ชื่นใจ ปลาบปลื้มใจ ครั้งหนึ่งท่านมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าฯ ท่านตรัสว่าอายุมากแล้วอยากหยุดก็ยังหยุดไม่ได้ ยังต้องทรงงานอยู่ตลอด ผมคิดในใจว่าท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ที่จริงจะอยู่เฉยๆ ก็ได้ไม่มีใครว่า แต่เพราะท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และทรงมีพระเมตตามาก ใครขอเข้าเฝ้าฯ ท่านก็ให้เฝ้าฯ หรือทูลเชิญเสด็จฯ ไปไหนท่านก็ไปให้ #ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ"

 

เครดิตภาพต้นฉบับ : รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร