posttoday

DES เผยรับแจ้งข่าวปลอมรอบสัปดาห์ กว่า 1.1 ล้านข้อความ นโยบายรัฐยังครองแชมป์

27 มกราคม 2567

ดีอีเอส เปิด 10 อันดับข่าวปลอม รอบสัปดาห์ พบ 1.1 ล้านข้อความ ข่าวนโยบายรัฐยังนำโด่ง ตามมาด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ-หลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน ยังมีต่อเนื่อง

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึง การสรุปผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,198,297 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 139 ข้อความ ทั้งนี้ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 121 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 18 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 102 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 56 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 54 เรื่อง อาทิ กรมการกงสุลใช้ไลน์ติดต่อประชาชน รับเรื่องการยื่นคำร้อง  เปลี่ยนพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ผ่านแอปฯ Thai Consulars เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 25 เรื่อง  อาทิ ผลิตภัณฑ์ JESSIE MUM เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการเสริมน้ำนม เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 4 เรื่อง

กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 19 เรื่อง อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นดิจิทัล เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท ปันผล 10-15% ต่อสัปดาห์ เป็นต้น

โดยพบเป็น ข่าวปลอมเรื่องการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 13 เรื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และกลุ่มเศรษฐกิจ ตามลำดับ โดยข่าวที่ได้รับความสนใจสูงสุด 10 อันดับ มีดังนี้


อันดับที่ 1 : เรื่อง น้ำดื่มผสมเบคกิ้งโซดา ช่วยรักษาอาการหวัดได้


อันดับที่ 2 : เรื่อง สินเชื่อบริการให้ยืม วงเงิน 10,000-1,000,000 บาท ผ่านเพจ NBKC CPT 70

อันดับที่ 3 : เรื่อง น้ำเกลือ Normal Saline ใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้

อันดับที่ 4 : เรื่อง กรุงไทยเปิดสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money ผ่านเพจ Versatile Smart money  และเว็บไซต์

อันดับที่ 5 : เรื่อง บัญชีไลน์ผู้วางแผนการลงทุน อยู่ภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

อันดับที่ 6 : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น เริ่มต้นที่ 1,259 บาท ผลกำไรต่อวัน 10-15% อยู่ในระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา

อันดับที่ 7 : เรื่อง ออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน กู้เพื่อทำธุรกิจ ต้องการเงินลงทุน วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท อนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท ผ่านเพจ BK CPT 186

อันดับที่ 8 : เรื่อง รพ. บำรุงราษฎร์ เปิดลงทุนหุ้นผ่าน SET Thailand กองทุนระยะสั้น และระยะยาว เริ่มต้น 1,000 บาท

อันดับที่ 9 : เรื่อง กินแล้วนอนทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือด

อันดับที่ 10 : เรื่อง ไลน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีกลาง หลักทรัพย์ CLSA ภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

โดยขอให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์/โซเชียล  ทั้งนี้สามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ที่ไลน์@antifakenewscenter เว็บ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง

DES เผยรับแจ้งข่าวปลอมรอบสัปดาห์ กว่า 1.1 ล้านข้อความ นโยบายรัฐยังครองแชมป์