posttoday

บขส. จัดรถโดยสาร 4,000 เที่ยว รองรับประชาชนกลับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่ 67

30 ธันวาคม 2566

บขส. จัดรถโดยสารรองรับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 กว่า 4,000 เที่ยว พร้อมเผยตัวเลขประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาวันที่ 29 ธ.ค.66 เกือบ 70,000 คน

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยข้อมูลการเดินรถเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ว่า ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) จำนวน 4,363 เที่ยว รองรับผู้โดยสารจำนวน 69,250 คน เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ส่วนเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้จัดรถโดยสาร จำนวน 3,881 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 52,849 คน โดยเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค. 66) ผู้โดยสารหนาแน่นช่วงเวลาเย็น และทยอยเดินทางออกจากสถานีขนส่งฯ โดย บขส.สามารถระบายผู้โดยสารได้หมดในเวลา 24.00 น. ไม่มีตกค้าง

บขส. ได้สั่งการนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และให้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางในเที่ยวกลับ ระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทาง เฉลี่ยวันละ 60,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 3,800 เที่ยว พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัย ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ ย้ำอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อจัดการเดินทางเชื่อมต่อ ภายใต้โครงการ Quick Win การคมนาคม แบบไร้รอยต่อ 

โดยได้อำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสาร รถ บขส. ที่จุดจอดรถ (ขาเข้า) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อรถไฟ รถไฟฟ้า และส่งผู้โดยสารที่ขาเข้า สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อเดินทางเชื่อมต่อรถเมล์ ขสมก. จำนวน 12 เส้นทาง หรือรถแท็กซี่

การจัดการเดินทางเชื่อมต่อจะทำให้ผู้โดยสารสามารถเลือกได้ทางได้สะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  บขส. Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง