posttoday

กฟผ.จับมือแม่เมาะ เปิดตัวแอปฯ “ไม่เผา เราซื้อ” จัดการฝุ่น PM 2.5

07 ธันวาคม 2566

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จับมือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ไม่เผา เราซื้อ” มุ่งลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธีระพล บุญตัน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่เมาะ และนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมเปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะและร่วมทดสอบใช้งานระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยภายในงานมีการจัดเสวนาการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในหัวข้อ “ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ แม่เมาะฟ้าใส ห่างไกลฝุ่นควัน” จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการทดสอบใช้งานแอปพลิเคชัน “ไม่เผา เราซื้อ” Fire D x Mae Moh ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5

กฟผ.จับมือแม่เมาะ เปิดตัวแอปฯ  “ไม่เผา เราซื้อ” จัดการฝุ่น PM 2.5

นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้รับมอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

การเพิ่มระบบติดตามตรวจสอบและบ่งชี้แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง รวมถึงต้องสื่อสารผลการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันนี้เราจึงต้องเร่งดำเนินการ ขอให้ทุกภาคส่วนมองไปที่สุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ศูนย์บัญชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะ และระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ที่ทาง กฟผ.แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอแม่เมาะอย่างยั่งยืน

กฟผ.จับมือแม่เมาะ เปิดตัวแอปฯ  “ไม่เผา เราซื้อ” จัดการฝุ่น PM 2.5

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับอำเภอแม่เมาะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของ จ. เชียงใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า Fire-D หรือ “ไฟ ดี” ที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล ด้วยการยื่นคำร้องเพื่อขอเผาในที่โล่ง ซึ่งจะถูกพิจารณาบนฐานข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลพยากรณ์ และข้อมูลจากแบบจำลองคุณภาพอากาศ โดยพื้นที่อำเภอแม่เมาะได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ไม่เผา เราซื้อ” ขึ้นเพื่อรับข้อเสนอขายชีวมวลในพื้นที่เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนำไปเผาร่วมกับถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะต่อไป