posttoday

ห้วยน้ำดังหนาวต่ำสุด 12องศา ดันเศรษฐกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนคึก

19 พฤศจิกายน 2566

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หนาวต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปพักค้างแรม คาดอีกไม่กี่วันอุณหภูมิลดลงเหลือเลขตัวเดียวลุ้นเกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง

นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปิดเผยว่า เมื่อเช้า 19พ.ย.2566 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 12 องศาเซลเซียส จากเดิม 16 องศาเซลเซียส คาดว่าอีกไม่เกิน1สัปดาห์จากนี้ไปอุณหภูมิคงจะลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และถ้าต่ำกว่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดแม่คะนิ้งแน่นอน 

ขณะที่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ 758 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 594 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 164  คน และมีการนอนพักค้างแรม จำนวน 149 คน สถิติยานพาหนะ รถจักรยานยนต์   118  คัน  รถยนต์ 188 คัน รวม ยานพาหนะ306 คัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ และ รถตู้ ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางเป็นวงกลม คือจากเชียงใหม่ เดินทางเข้ามาที่แม่ฮ่องสอน โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่ - อ.ฮอด - อ.แม่สะเรียง - อ.แม่ลาน้อย - ขุนยวม - อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - ปางมะผ้า - อ.ปาย - อ.แม่แตง - จ.เชียงใหม่ 

มีการแวะท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.สบเมย , อ.แม่สะเรียง ก่อนที่จะเดินทางมาที่ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จากนั้นเดินทางขึ้นเหนือมาที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ไปปางมะผ้า อ.ปาย และ ห้วยน้ำดัง เดินทางเข้าเชียงใหม่และกลับยังภูมิลำเนา ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ และทำให้ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนฟื้นตัวดีขึ้น