posttoday

กัมพูชา ไฟเขียวส่งกลับ 6 คนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ดำเนินคดีในไทย

10 พฤศจิกายน 2566

ตำรวจ จับมือ กสทช. บินพบหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคม (กสทช.) และอธิบดีตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ประสานความร่วมมือขจัดภัยคอลเซ็นเตอร์ กัมพูชา ไฟเขียวส่งกลับ 6 คนไทยตัวการสำคัญแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ดำเนินคดีในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ, พล.ต.ท.ธัชชัย ปีตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแลงานด้านอาชญากรรมเทคโนโลยี, พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.), พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 รับผิดชอบด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา, พล.ต.ต.ออมสิน บุญญานุสนธิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี รับผิดชอบจังหวัดชายแดน ไทย-กัมพูชา และคณะ ได้เดินทางไปกัมพูชา เพื่อกระชับความร่วมมือกับประธานหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกัมพูชา (TRC) และอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา หารือความร่วมมือและแนวทางในการขจัดภัยคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธรฯ และ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัยฯ พร้อมคณะ ได้เข้าพบ Mr.Chenda Thong ประธานหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกัมพูชา (กสทช.กัมพูชา) เพื่อกระชับความร่วมมือในการควบคุมระบบโทรคมนาคม (สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเตอร์เน็ต) ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา และกำจัดสถานีวิทยุคมนาคมเถื่อนที่เอื้อให้คนร้ายใช้ในการกระทำความผิด อันเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบโดยมุ่งตัดปัจจัยสำคัญ ไม่ให้กลุ่มแก๊งคนร้ายทำงานได้สะดวก และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบจับกุมผู้กระทำผิดได้ง่ายขึ้น จากนั้นคณะ ได้เข้าพบ Mr.Veasna Sok อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจ หารือแนวทางกวาดล้างติดตามจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จากการหารือทั้งสองฝ่าย Mr.Chenda Thong ประธานหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกัมพูชา (TRC หรือ กสทช.กัมพูชา) และ Mr.Veasna Sok อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจ พร้อมให้ความร่วมมือในการตัดปัจจัยสำคัญที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ซิม เสา สาย” โดยทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน (Focal point) เพื่อให้การปฏิบัติด้านการป้องกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้จากการหารือตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาได้จับกุมส่งกลับ 6 คนไทยที่เป็นตัวการสำคัญในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีพฤติกรรมร่วมกับนายทุนต่างชาติหลอกลวงคนไทย กลับไปดำเนินคดีในประเทศไทย และจะดำเนินการเพิกถอนวีซ่าหรือยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาและผลักดันส่งกลับคนไทยที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์