posttoday

อว.ยืนยันสนับสนุนการพัฒนา-ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเต็มที่

25 ตุลาคม 2566

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ย้ำชัดเจน อว.พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีอวกาศเต็มที่ เพราะธุรกิจด้านอวกาศเป็นธุรกิจใหม่มีมูลค่าของเศรษฐกิจทางอวกาศเกือบ 6 หมื่นล้านบาท

วันที่ 25 ต.ค.66 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยระหว่างร่วมงาน Thailand Space Week 2023 "เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก" ที่ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ว่ากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาส และพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาอย่างเต็มที่
 

อว.ยืนยันสนับสนุนการพัฒนา-ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเต็มที่

"ทางกระทรวง อว.เอง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เราใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งธุรกิจอวกาศเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนเต็มที่ค่ะ"  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าว

นอกจากนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เสริมว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหลังจากงาน Thailand space week 2023 คือความตื่นตัวทางธุรกิจในด้านอวกาศที่จะมีมูลค่าของเศรษฐกิจทางอวกาศถึง 5.7 หมื่นล้านบาท

"เนื่องจากสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ Thailand Space Week เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้ประกอบการไทย และต่างชาติ ภาคธุรกิจทั้งเอกชนและรัฐบาลมาร่วมงานมากมาย ดังนั้นหลังจากนี้คนไทยจะได้รับรู้ถึงธุรกิจทางอวกาศ ซึ่งคนไทยจะเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องของอวกาศมากขึ้น เพราะปัจจุบันเรื่องของอวกาศเป็นสิ่งที่เราเอื้อมถึงแล้ว และเราได้เซ็น MOU กับชาวต่างชาติเยอะมากทั้งก่อนงาน และระหว่างงานนี้เพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจทางอวกาศเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้น"

อว.ยืนยันสนับสนุนการพัฒนา-ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเต็มที่

"ตรงนี้มูลค่าเศรษฐกิจทางอวกาศ อยู่ที่ประมาณ 5 หมื่น 7 พันล้านบาท" 

"จะได้เห็นว่าเรามีทางภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน และเรามีทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเต็มที่ในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรามีความร่วมมือจากในและต่างประเทศ ที่พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาอีกมากมาย มันช่วยได้ทั้งประเทศ(ไทย) และทั้งโลก" 
อว.ยืนยันสนับสนุนการพัฒนา-ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเต็มที่

โดย GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดงาน THAILAND SPACE WEEK 2023 "FOSTERING GLOBAL VALUE CHAIN" เชื่อมไทยสู่อุตสาหกรรมอวกาศโลก ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Plenary hall 1-2 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร