posttoday

“ไทยดีเวอร์” แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ ซื้อขายสินค้า OTOP/SME

29 สิงหาคม 2566

รัฐบาลร่วมมือภาคเอกชนเปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์ม “ไทยดีเวอร์” ตลาดกลางสำหรับการซื้อขายสินค้า OTOP /SME แบบออนไลน์ตลอด 24 ชม.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้า OTOP โดยเฉพาะการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้สะดวก สามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ได้ง่ายขึ้น พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

“ไทยดีเวอร์” แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ ซื้อขายสินค้า OTOP/SME

กระทรวงมหาดไทยจึงผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม ไทยดีเวอร์ (Thaideever) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้า SME และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

แพลตฟอร์ม “ไทยดีเวอร์” จะช่วยสนับสนุนการซื้อขายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ให้มีช่องทางจำหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) หรือ Digital Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร ช่วยตอบโจทย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีสินค้าให้เลือกซื้อหลายหมวดหมู่ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม กระเป๋า สินค้าสุขภาพและความงาม ของเล่น สินค้าแม่และเด็ก รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

“ไทยดีเวอร์” แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ ซื้อขายสินค้า OTOP/SME

“แพลตฟอร์มสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่สำคัญของประเทศ ในการยกระดับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้อย่างครบวงจร ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยตอบโจทย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านสร้างการมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ http://www.thaideever.com  ตลอด 24 ชั่วโมง”