posttoday

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฎาคม 2566

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคาม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 3 เหล่าทัพพร้อมใจกัน ทำการยิงสลุตหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จำนวน 21 นัด 

กองทัพบก โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ทำการยิงที่ท้องสนามหลวง


3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพเรือ โดย กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทำการยิงที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงที่ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย์ตริยาธิราช (ดอนเมือง)

3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 3 เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลก ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำ หรือดินไม่มีควัน มีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติ หรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ