posttoday

นักข่าวเนชั่น "เนเน่” รับเครื่องหมาย "สหัทยานาวี" ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

22 กรกฎาคม 2566

แสดงความยินดี " เนเน่" อโนทัย สกุลทอง นักข่าวสาวมากความสามารถ สังกัดเนชั่น ทีวี เข้ารับเครื่องหมาย "สหัทยานาวี" ภายหลังร่วมทำข่าวเผยแพร่ภารกิจของกองทัพเรือ โดยเฉพาะช่วงเหตุกาณ์ “เรือหลวงสุโขทัย” เผยแพร่ข้อมูลอย่างไปตรงมา

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายประจำปี 2566 วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 

สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับเครื่องหมายสหัทยานาวี 3 ท่าน หนึ่งในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวสาวสังกัด "เนชั่นทีวี"  "เนเน่" อโนทัย  สกุลทอง ร่วมทำข่าวเผยแพร่ภารกิจของกองทัพเรือ ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในระยะแรก / การจัดสถานที่กักกันสัตหีบ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 

 

นักข่าวเนชั่น  \"เนเน่” รับเครื่องหมาย \"สหัทยานาวี\" ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

 

ช่วงเหตุกาณ์ “เรือหลวงสุโขทัย” เผยแพร่ข้อมูลอย่างไปตรงมา และนำเสนอข่าวการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยของกองทัพเรือ

 

นักข่าวเนชั่น  \"เนเน่” รับเครื่องหมาย \"สหัทยานาวี\" ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

 

นักข่าวเนชั่น  \"เนเน่” รับเครื่องหมาย \"สหัทยานาวี\" ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา