posttoday

ผู้ว่าฯชลบุรีห้ามวัดสมคบนายทุนจีนเปิดพื้นที่ให้เช่าจำหน่ายวัตถุมงคล

07 กรกฎาคม 2566

ผู้ว่าฯชลบุรีห้ามทุกวัดในพื้นที่้สมคบกลุ่มทุนจีน เปิดพื้นที่ให้เช่ารับทัวร์นอก-จำหน่ายวัตถุมงคลราคาแพง กระทบภาพลักษณ์พุทธศาสนาในไทย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบวัดจำนวนกว่า20แห่งในพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มทุนจีนเข้ามาเช่าพื้นที่วัดแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ อันส่งผลกระทบทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อพระพุทธศาสนาและมีการจับกุมไปแล้วก่อนนี้ 
 

นายธวัชชัย เปิดเผยว่า จังหวัดฯไม่ได้นิ่งนอนใจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบติดตามผลจนพบว่ามีกลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ จำนวนกว่า 20 แห่งและน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน มีพฤติการณ์คือขอเช่าพื้นที่วัด เสนอสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้กับทางวัดและขอใช้ห้อง หรือสร้างขึ้นให้ใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัตถุมงคลให้กับกลุ่มลูกค้าทัวร์จีนบางส่วนไม่ได้ผ่านการปลุกเสกแต่อย่างใด
 

ขณะนี้ได้ข้อสรุปว่า ห้ามไม่ให้ทุกวัดในจังหวัดชลบุรีร่วมกับทุนจีนในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพราะวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และติดตามผลอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก เพื่อให้วัดถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ได้ดำรงคู่กับแผ่นดินไทยอย่างสง่างาม และเป็นที่น่าเลื่อมใสสืบไป