posttoday

"ประเสริฐ จันทรรวงทอง"เตรียมแผนท่องเที่ยวรองรับแลนด์มาร์คใหม่เมืองย่าโม

05 มิถุนายน 2566

"ประเสริฐ จันทรรวงทอง"เตรียมแผนท่องเที่ยวรองรับ"โคราชจีโอพาร์ค" พร้อมดัน "SKY WALK เขื่อนลำตะคอง" แลนด์มาร์คใหม่เมืองย่าโม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายพชร จันทรรวงทอง ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นางอรวรรณ กอบวิทยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เตรียมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว‘โคราชจีโอพาร์ค’ หลังจากยูเนสโกได้ประกาศรับรองเป็นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ให้เป็น ‘อุทยานธรณี’ แห่งใหม่ของโลก  

โดยอุทยานธรณี คือพื้นที่ที่ประกอบด้วย แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและแหล่งธรณีวิทยา รวมทั้งแหล่งทางด้านโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม

สำหรับโคราชจีโอพาร์ค คือพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี

ทั้งนี้ นายประเสริฐพร้อมคณะได้ชมภาพเขียน 4,000 ปี ที่วัดเขาจันทร์งาม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี จากนั้นได้เดินทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านเขายายเที่ยง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละไม่น้อยกว่า 300,000 คน

และสุดท้ายได้ทางไปวัดเขาเขื่อนลั่น ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคลอง มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจุดดังกล่าวหากสามารถก่อสร้างโครงการ SKY WALK จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวโคราช 

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือของทีมเพื่อไทย มีนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และตัวแทนพรรคเพื่อไทยแต่ละเขต เข้าร่วมในหัวข้อเรื่องการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดโคราช ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเมืองในหลายด้านอีกด้วย