ก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทลูกบล.ซีมิโก้ขายเงินดิจิทัล

  • วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 17:32 น.

ก.ล.ต.ไฟเขียวบริษัทลูกบล.ซีมิโก้ขายเงินดิจิทัล

บริษัท เอสอี ดิจิทัล ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีแผนจะเริ่มออกหลักทรัพย์ดิจิทัลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ภายในครึ่งหลังของปี 2562 มูลค่า 100 ล้านเหรียญดอลลาร์

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 บริษัท เอสอี ดิจิทัล บริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีมิโก้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัทได้ยื่นแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลพร้อมเอกสารประกอบ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 และบริษัท เอสอี ดิจิทัล ได้รับจดหมายตอบรับจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จะประเมินความพร้อมของระบบงานก่อนการเริ่มดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ กล่าวว่า การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเทียบได้กับใบอนุญาตวาณิชธนกิจสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้บริษัท เอสอี ดิจิทัล สามารถทำหน้าที่กลั่นกรอง ประเมิน จัดการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการออกโทเคนดิจิทัล ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล บริษัท เอสอี ดิจิทัล จะเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลประเภท asset-backed สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

ทั้งนี้ คาดว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนที่มี real estate backed ในครึ่งหลังของปี 2562 โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการให้ระบบงานต่างๆ แล้วเสร็จตามที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อเตรียมออกหลักทรัพยดิจิทัลประเภท real estate backed ตามเป้าหมาย 100 ล้านเหรียญดอลลาร์ ภายในครึ่งหลังของ ปี 2562

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล กล่าวว่า บริษัทจะเป็นผู้นำแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลวาณิชธนกิจ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการให้คำปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรรม พร้อมทั้งเครือข่ายจากทั่วทุกมุมโลกในการบริการเสนอขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัทค่อนข้างตื่นเต้นกับตลาดการเงินที่ไร้พรมแดนในการเข้าถึงสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเน้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นลำดับแรก

 

ข่าวอื่นๆ