ออเจ้าดันไม่ไหวช่อง3ขาดทุน

  • วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 08:59 น.

ออเจ้าดันไม่ไหวช่อง3ขาดทุน

บุพเพสันนิวาส ดัน ไม่ไหวไตรมาสแรกช่อง 3 ยังขาดทุน 125 ล้าน เพิ่มขึ้น 150%

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีอีซี เวิลด์ หรือ BEC เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาสแรก ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุน สุทธิ 125.99 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ ต่อหุ้น 0.06 บาท เทียบกับงวดเดียวกัน ของปีก่อนกำไรสุทธิ 249 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท หรือขาดทุนสุทธิ เพิ่มขึ้นกว่า 374.99 ล้านบาท คิดเป็น 150.60% ทั้งนี้ ไตรมาสแรกกลุ่ม BEC มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาอยู่ที่ 2,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 ประมาณ 13.7% แต่ลดลง 21.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้หลักจากการขายเวลาโฆษณายังคงมาจากการขายเวลาโฆษณาของ "ช่อง 3"

อย่างไรก็ตาม รายได้ของช่องดิจิทัลสองช่อง (ช่อง 28 และช่อง 13) ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 173.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.6% จากไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจออนไลน์ที่ได้แรงส่งจากกระแสของละคร บุพเพสันนิวาสผ่านแพลตฟอร์ม Mello และแพลตฟอร์มพันธมิตร

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายรวมของ กลุ่ม BEC ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2,110.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากไตรมาส 4 ปี 2560 แต่ลดลง 4.3% ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากต้นทุนรายการที่เพิ่มขึ้นโดย ประมาณ 64% ของค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC เป็นต้นทุนรายการ พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายวรวรรธน์ มาลีนนท์

ข่าวอื่นๆ