สั่งเอิร์ธแจงหนี้2.6หมื่นล. ธปท.ให้ธนชาตเปิดข้อมูล

  • วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 08:02 น.

สั่งเอิร์ธแจงหนี้2.6หมื่นล. ธปท.ให้ธนชาตเปิดข้อมูล

ก.ล.ต.สั่งให้ EARTH ส่งเอกสารแจงหนี้ส่วนงอกภายใน 5 วัน จ่อเรียกผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล แบงก์ชาติสั่งธนชาตรายงานข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งตามกฎหมายให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ส่งเอกสารหนี้สิน  2.6 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 วันทำการ เพราะหนี้เพิ่มขึ้นมา 1.21 เท่า จากไตรมาสแรกที่ 2.1 หมื่นล้านบาท กระทบต่อฐานะการเงิน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนวงกว้าง อีกทั้งยัง มีความคลุมเครือในหนี้ รวมทั้งอาจ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และจะประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสั่งให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับที่มาความมีอยู่จริง สถานะของมูลหนี้ที่เป็นเหตุให้ EARTH ยื่นฟื้นฟูกิจการ ให้เปิดเผยผลการตรวจสอบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ธนาคารธนชาตตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ ธปท.ทราบโดยด่วนและจะดำเนินการตามอำนาจของ ธปท.

ข่าวอื่นๆ