บลจ.ส่งหนังสือจี้ "ซีพีออลล์" ลงดาบผู้บริหาร

  • วันที่ 23 ธ.ค. 2558 เวลา 13:22 น.

บลจ.ส่งหนังสือจี้ "ซีพีออลล์" ลงดาบผู้บริหาร

สมาคม บลจ. เอาจริง ส่งหนังสือถามหา “ธรรมาภิบาล” หวังซีพี ออลล์หาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมขึ้น

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า วันที่ 22 ธ.ค. 2558 สมาคมจะส่งหนังสือถึงประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ ขอให้บริษัทหาแนวทางปฏิบัติต่อกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร ให้เหมาะสมมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของซีพี ออลล์ มีมติให้ผู้บริหารที่ถูกเปรียบเทียบปรับปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ และจะปรับปรุงให้บริษัทดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามที่สาธารณชนคาดหวัง

“สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน รับทราบและเคารพในมติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แต่ยังคงเป็นกังวล ด้วยเห็นว่ามติดังกล่าวยังไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งการตระหนักรู้ถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของบริษัท แต่กลับให้น้ำหนักในเรื่องคุณสมบัติส่วนบุคคลเป็นส่วนสำคัญกว่าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสมาคมมิอาจเห็นพ้องต้องด้วยได้”

สมาคมจึงหวังว่า บริษัทและผู้บริหารจะร่วมกันพิจารณาหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องนี้ต่อไป เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการยึดมั่นในธรรมาภิบาลของบริษัทอันเป็นตัวอย่างของผู้นำในการสร้างบรรทัดฐานที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

นอกจากนี้ ยังแจ้งด้วยว่า สมาคมจะหาแนวทางปฏิบัติต่อบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี มีธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ข้อความในตอนท้ายหนังสือ ระบุว่า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างแนวบรรทัดฐานที่ดี แสดงออกซึ่งการตระหนักรู้ถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทและเป็นตัวอย่างอันดีให้กับสังคมต่อไป

ข่าวอื่นๆ