ธปท.ยันรักษาเงินเฟ้อในระดับต่ำ

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2554 เวลา 19:49 น.

กมธ.การเงินการคลัง วุฒิสภาพบผู้ว่าการ ธปท. สอบถามแนวการดำเนินนโยบายดอกเบี้ย ด้านธปท.ยืนยันรักษาเงินเฟ้อในระดับต่ำ 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เดินทางมาพบและหารือกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้บริหารระดับสูง ของ ธปท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจการเงิน และแนวนโยบายการดำาเนินงานของ ธปท.   โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายการเงินหรือการพิจารณาปรับดอกเบี้ยนโยบาย ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น ที่ธปท.ตั้งเป้าว่าจะดูแลเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ให้เกิน 0.5-3% เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ ธปท.ยืนยันว่าจะรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ผันผวน ซึ่งจะเอื้อต่อการตัดสินใจและวางแผนของภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาว การใช้นโยบายดอกเบี้ยยังจำเป็นต่อการดูแลเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตามการพิจารณาดอกเบี้ยสำหรับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน มีเงินทุนไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเป็นจำนวนมาก ธปท. จะดูแลมิให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนมาก จนเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชน และสร้างความเข้าใจให้ภาคเอกชนได้รับทราบสถานการณ์และวางแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในระดับที่ดี ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัว 3%

 

ข่าวอื่นๆ