posttoday

พันธบัตรเอสเอ็มอีแบงก์เนื้อหอมยอดจองล้น4เท่า

04 มิถุนายน 2562

เอสเอ็มอีแบงก์ยิ้มคนแห่ซื้อพันธบัตร ธพว. รอบแรก 3,000 ล้านบาท หมดเกลี้ยง เปิดขายอีก 5,000 ล้านบาท กลางเดือนนี้

เอสเอ็มอีแบงก์ยิ้มคนแห่ซื้อพันธบัตร ธพว. รอบแรก 3,000 ล้านบาท หมดเกลี้ยง เปิดขายอีก 5,000 ล้านบาท กลางเดือนนี้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลประมูลพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ธพว. โดยการประมูลพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน รุ่นอายุ 3 ปี (SME231A) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.125% ต่อปี ผ่านระบบ e-Bidding ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ ผลการประมูลพันธบัตร ธพว. ดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ Bid Coverage Ratio (BCR) สูงถึง 4.6 เท่า โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 2.010-2.017 ต่อปี

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดให้มีการประมูลพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ผ่านระบบ e-Bidding รุ่นอายุ 5 ปี (SME252A) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงขอเชิญชวนให้นักลงทุนและคู่ค้าเข้าร่วมการประมูลพันธบัตร ธพว. ดังกล่าว