คนไทยดื่มหนัก ดันภาษีสุราเบียร์เพิ่ม

  • วันที่ 06 พ.ค. 2562 เวลา 07:45 น.

คนไทยดื่มหนัก ดันภาษีสุราเบียร์เพิ่ม

กรมสรรพสามิตรับโชคสงกรานต์อากาศร้อนจัด ทำคนไทยดื่มหนักทั้งสุราเบียร์และเครื่องดื่ม ยอดเก็บภาษีเดือนมี.ค.เพิ่ม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตเดือนมี.ค.นี้ ได้ 53,100 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,500 ล้านบาท เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้มียอดการบริโภคสุราและเบียร์เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ช่วงเดือนนี้อากาศร้อนมาก บริโภคเครื่องดื่มอื่นเพิ่มด้วย เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มทีมีรสหวาน ส่งผลให้ยอดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราในเดือนมี.ค. 2562 เก็บได้ 6,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 900 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาษีเบียร์เก็บได้ 6,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,100 ล้านบาท และภาษีเครื่องดื่มเก็บได้ 1,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท

ขณะที่ภาพรวมจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 2.89 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 20,501 ล้านบาท โดยภาษีเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 97,044 ล้านบาท ภาษีรถยนต์ 70,811 ล้านบาท ภาษีเบียร์ 36,753 ล้านบาท ภาษียาสูบ 34,553 ล้านบาท และภาษีสุรา จัดเก็บได้ 33,988 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ