กอช.ไม่ท้อตั้งเป้าหาสมาชิกปีนี้ทะลุ1ล้านราย

  • วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 22:08 น.

กอช.ไม่ท้อตั้งเป้าหาสมาชิกปีนี้ทะลุ1ล้านราย

ประธาน กอช. ตั้งเป้าหาสมาชิกได้ 1 ล้านราย จับมือมหาดไทยลุยโครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่รายจังหวัด

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า ปีนี้ กอช.จะหาสมาชิกได้ตามเป้าหมาย 1 ล้านราย จากปัจจุบันมีสมาชิก 7 แสนราย โดยเป้าหมายต่อไปของกองทุนคือหาสมาชิกให้ได้ 2 ล้านราย ซึ่งเชื่อว่าจะทำได้ เนื่องจาก กอช. จะเป็นประโยชน์กับประชาชนกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระ ซึ่งต้องมีการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กอช. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาค นำร่องส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน 31 จังหวัด ซึ่งมี 7 จังหวัดที่มีการส่งเสริมการออมกับ กอช. มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่า 10% ในไตรมาส 1/2562 ได้แก่ นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ตราด สงขลา ร้อยเอ็ด และตรัง ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมวินัยการออมให้กับประชาชนในจังหวัดที่ดี

หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ให้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออมกับ กอช. เพิ่มมากขึ้น

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. ได้ ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐบาล ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีจำนวนกว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครได้ หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่หน่วยรับสมัครของ กอช. ธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติมเทสโก้โลตัส รวมถึงสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ข่าวอื่นๆ