ครัวเรือนผวาค่าใช้จ่ายพุ่ง ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่ม

  • วันที่ 13 เม.ย. 2562 เวลา 12:07 น.

ครัวเรือนผวาค่าใช้จ่ายพุ่ง ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่ม

ประชาชนกังวลค่าครองชีพ 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น เป็นห่วงการเมืองไม่แน่นอนต้องระมัดระวังการใช้จ่าย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกรายงานวิเคราะห์ว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 45.9 ในเดือน มี.ค. 2562 อานิสงส์จากกิจกรรมการหาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งช่วยหนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ ส่งผลดีทำให้ครัวเรือนผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น

สำหรับดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) มาอยู่ที่ระดับ 47.0 ในการสำรวจช่วงเดือน มี.ค. 2562 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อสภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หลังทิศทางการเมืองภายในประเทศมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้น คือ เรื่องค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้) และระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 ยังเผชิญหลายปัจจัยกดดัน ทั้งในเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ประเด็นทางการเมืองที่ยังคลุมเครืออาจส่งผลให้ครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า

ข่าวอื่นๆ