คปภ.เร่งประกันจ่ายเยียวยาอุบัติเหตุสงกรานต์

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 17:34 น.

คปภ.เร่งประกันจ่ายเยียวยาอุบัติเหตุสงกรานต์

"คปภ." เร่งเยียวยาอุบัติเหตุสงกรานต์ ประเดิม 7 วันอันตราย จ่ายดับ 6 ศพ บาดเจ็บ 9 ราย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้โดยสาร (ไม่ประจำทาง) หมายเลขทะเบียน 30-1114 อุบลราชธานี เฉี่ยวชนกับรถไฟด่วนพิเศษโดยสาร ขบวนที่ 26 หนองคาย - กทม. บริเวณข้ามทางรถไฟ ถนนทางหลวง 3017 (ลพบุรี-วังม่วง) หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย และเสียชีวิต 6 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562

เบื้องต้น คปภ. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย ได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี ว่า รถยนต์ตู้ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 27 ธ.ค. 2562 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 3 แสนบาทต่อหนึ่งคน กรณีความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย จำนวน 8 หมื่นบาทต่อหนึ่งคน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน

นอกจากนี้ รถตู้ยังได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 1 ไว้กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สิ้นสุดความคุ้มครอง 27 ธ.ค. 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 5 แสนบาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 1 ล้านบาทต่อครั้ง

สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย และผู้บาดเจ็บทั้ง 9 ราย คปภ. บริษัทประกันภัยได้มีการติดต่อกับทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 6 รายแล้ว และจะเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ในส่วนของผู้บาดเจ็บ ทั้ง 9 ราย ที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลคปภ.ได้แจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตาม พ.ร.บ. ให้กับผู้บาดเจ็บและโรงพยาบาลทั้งได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามให้มีการจ่ายตามสิทธิดังกล่าวต่อไป

 

 

ข่าวอื่นๆ