ออมสินสำรวจคนจนควักเงินเที่ยวสงกรานต์3,000บาท

  • วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 19:00 น.

ออมสินสำรวจคนจนควักเงินเที่ยวสงกรานต์3,000บาท

ธนาคารออมสินสำรวจคนรายได้ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน ควักเงินใช้สงกรานต์ 1.61 หมื่นล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาททั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมการใช้จ่ายประมาณ 1.61 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3,670 บาท

ทั้งนี้ เม็ดเงินการจับจ่ายใช้สอยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย เพราะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์กับปีก่อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่ง มีรายได้และรายจ่ายอยู่ในระดับเท่าเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้รับผลกระทบจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ลดลง เนื่องจากไม่มีการจ้างงาน

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ส่วนใหญ่เกินครึ่ง มาจากรายได้ 67.4% เงินจากคนในครอบครัว 17.9% เงินออม 10.4% เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 3.3% และเงินกู้ยืม 1.0%

นายชาติชาย กล่าวว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่ประชาชนฐานรากนิยม คือ 1. ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ 81.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 450 บาท 2. สังสรรค์ เลี้ยงฉลอง 72.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท และ 3, ให้เงินคนในครอบครัว 49.0% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,790 บาท

ข่าวอื่นๆ